NOVALIĆ O PRIJEDLOGU RS-a ZA UTVRĐIVANJE ‘MEĐUENTITETSKE GRANICE’: “Niti je Federacija BiH ikada učestvovala u toj priči, niti će učestvovati”

Premijer FBiH Fadil Novalić danas je prokomentirao jedan od zaključaka NSRS-a koji se odnosi na definisanje granične linije između Republike Srpske i Federacije BiH. 

Naime, NSRS je zadužila Vladu RS-a da nastavi ranije započete pregovore s Vladom FBiH sa ciljem definisanja granične linije između Republike Srpske i Federacije BiH, a u skladu s Aneksom II Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

“Niti je Federacija BiH ikada učestvovala u toj priči, niti će učestvovati”, bio je današnji komentar Novalića na novinarski upit o ovoj temi. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka juče je poručio je da nemaju entiteti, odnosno Vlada FBiH i Vlada RS, šta definisati entitetsku granicu, budući da se izvorni tlocrt nalazi u State Departmentu.

“Entiteti nisu država i zbog toga imaju samo međuentitetsku liniju razgraničenja. Samo države imaju granice”, kazao je Trnka dodavši da se izvornik tlocrta, s jasno ucrtanom međuentitetskom linijom, nalazi u State Departmentu. 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj