Nove odluke Federalnog štaba civilne zaštite: Zabranjeno hodanje ulicom dvije ili više osoba zajedno!

Na današnjoj vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite donijeta je naredba da sve zdravstvene ustanove na području FBiH otvore telefonske linije za građane koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

Druga donijeta Naredba odnosi se na zabranu kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra, dok taxi vozači u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača, uz poštivanje higijensko – epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača.

image
image

Članovi Štaba jednoglasno su usvojili Informaciju o aktivnostima koje Federalni štab civilne zaštite poduzima u cilju suzbijanja i ublažavanja posljedica uticaja globalne pandemije koronavirusa (COVID 19) u FBiH i uputili je Vladi FBiH na znanje.

Prihvaćen je Izvještaj sa tabelarnim pregledom o realizaciji naredbi, preporuka, i zaključaka FŠCZ od kantona nakon proglašenja stanja prirodne nesreće u kome će se podaci kontinuirano ažurirati.

Prezentovana je i odobrena web aplikacija koja će biti dostupna javnosti i koja će sadržavati detaljne podatke za praćenje prisustva koronavirusa (COVID-19) na području FBiH.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj