NA DANAŠNJI DAN 1992. GODINE! Ispred zgrade Ujedinjenih nacija zavijorila se bh. zastava s ljiljanima

Bosna i Hercegovina je na današnji dan, 22. maja 1992. godine postala članicom Ujedinjenih naroda, (Rezolucija 757), čime je, kao sukcesor SFRJ, postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koje je ratificirala SFRJ.

REPUBLIKA BiH POSTALA PUNOPRAVNA ČLANICA UN-a: Prije 27 godina ...

U radu Ujedinjenih naroda BiH sudjeluje preko stalnih predstavništava u New Yorku, Ženevi, Beču, kao i pri UNESCO-u u Parizu.

Odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih naroda uvjetovani su aktuelnom međunarodnom političkom i privrednom situacijom koja je dirigirana praćenjem i aktivnim sudjelovanjem u rješavanju međunarodnih kriza, tijela UN-a u kojima je BiH članica, zatim potencijalnim izborom u tijela za koja se BiH kandidira, kao i dinamikom rada u tim tijelima. Politička pitanja uglavnom su u vezi sa praćenjem rada Vijeća sigurnosti te Skupštine i odbora Skupštine.

22. maja 1992., ispred zgrade UN-a zavijorila se bh. zastava s ljiljanima i ujedno ovaj datum predstavlja jedan od najznačajnijih u historiji BiH.

Istog dana, u UN su primljene i Slovenija i Hrvatska.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj