DA LI EVROPSKA KOMISIJA PREKIDA FINANSIRATI VSTV?! Zabrinjavajuće loši rezultati, loš rad rukovodstva, predugo se čeka na reforme…

U pismu Evropske komisije stoji da se na reforme pravosuđa predugo čeka te da se nastavi s radom na obimnim preporukama koje je Komisija dala 2019. godine, a koje se, prema navedenom u pismu, sporo implementiraju, piše “Oslobođenje”.

U odogovoru na zahtjev za izdavanje mišljenja o radu VSTV-a, koji je predsjednik te pravosudne institucije Milan Tegeltija poslao Evropskoj komisiji, navodi se da je stanje pravosudnog sistema u BiH razlog za ozbiljnu zabrinutost. 

U pismu Evropske komisije stoji da se na reforme pravosuđa predugo čeka te da se nastavi s radom na obimnim preporukama koje je Komisija dala 2019. godine, a koje se, prema navedenom u pismu, sporo implementiraju.

U svom dopisu od 11. februara 2020. Komisija je pozvala VSTV da dalje izvještava i poduzme hitne korake radi uspostave posebne Jedinice za integritet u okviru Sekretarijata VSTV-a. Koliko je poznato Komisiji, nikakvi daljnji koraci nisu poduzeti ni u tom pravcu. 

Komisija u svom odgovoru poziva VSTV da počne postupati s krajnjom odlučnošću na obnovi povjerenja i građana i ukupnog kredibiliteta sistema.

Na kraju, Komisija upozorava VSTV da je proteklih godina pružila značajnu finansijsku i tehničku podršku za jačanje nezavisnosti, integriteta efikasnosti pravosuđa BiH. Zbog zabrinjavajuće ograničenih rezultata u postizanju ciljeva reforme pravosuđa u proteklim godinama, a posebno u oblasti integriteta, Komisija trenutno preispituje svoju podršku pravosuđu putem VSTV-a, navodi se u pismu.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj