‘NOVA GENERACIJA EU’: Predstavljena nova strategija oporavka Evropske unije

Predsjednik Vijeća Evropske unije Charles Michel predstavio je u petak prijedlog strategije za oporavak EU-a, kojim se predviđa 1.074,3 milijardi eura za zajednički budžet za period 2021. do 2027. godine i 750 milijardi eura za instrument oporavka nakon pandemije korona virusa, koji je nazvan “Nova generacija EU-a”.

EK predlaže 1.850 milijardi eura za oporavak evropske privrede ...

Prijedlog je došao nakon konsultacija sa zemljama članicama EU 27, a poslužit će kao osnova za raspravu EU lidera, koji će se sljedeće sedmice na samitu u Briselu pokušati dogovoriti oko paketa za oboravak EU-a, prenosi Tanjug.

“Ciljevi naše staregije za oporavak se mogu sumirati u tri riječi: konvergencija, otpornost i transformacija. To konkretno znači popravljanje štete nastale zbog COVID-19, reformiranje naših ekonomija i remodeliranje naših društava”, poručio je Michel.

Prijedlog podržava plan Evropske komisije da se EU u narednom periodu zaduži na svjetskim tržištima novca do sume ne veće od 750 milijardi eura, od čega će zemljama i regijama EU-a na raspolagnju biti pozajmice od 250 miljardi eura i grantovi do 500 miljardi eura.

Najviše sredstava (560 miljardi eura) iz Instrumenta za oporavak trebalo bi biti uvršteno u EU Mehanizam za oporavak i otpornost, ćiji će se grantovi (310 miljardi eura) moći koristiti već od 2021. do kraja 2023. godine.

Više novca za IPA fondove

Predloženo je da se ovo zajedničko pozajmljivanje EU otplati u periodu od 1. januara 2027. do 31. decembra 2058. godine, pri čemu godišnja rata ne bi trebala prelaziti 7,5 procenata maksimalne sume od 750 miliona eura.

Kada je riječ o višegodišnjem zajedničkom bužetu EU-a, prijedlog predsjednika Vijeća EU-a od 1074,3 miljarde eura za period od 2021. do 2027. godine manji je od predloženih 1.100 miljardi EK-a.

U prijedlogu se naglašava da je ovo umanjenje samog bužeta kompenzirano kroz ambiciozne planove za oporavak i instrument oporavka.

Navodi se da su smanjenja finasiranja nekih programa iz EU budžeta nadoknađena i prevaziđena finansiranjem iz fonda za oporavak.

Tako je finasiranje EU Programa za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI), u okviru kojeg se nalazi i IPA fondovi za zemlje u procesu pristupanja, samnjeno za 4,7 mijarde eura iz bužeta EU-a, ali povećano za 15,5 milijardi eura iz fonda za oporavak “Nova generacija EU-a”.

(Global CIR/Agencije)

Objavljeno u:

Komentiraj