PREKO 4.000 REGISTROVANIH KORISNIKA: U Srbiji aktivno 16 prihvatnih centara za migrante, dva su rasformirana!

U Srbiji je trenutno 16 prihvatnih centara za migrante, dva su rasformirana, a tri se pripremaju za eventualno veći priliv ljudi, rekla je danas predstavnica Republičkog komesarijata za izbjeglice i migracije Svetlana Pavić.

Pavićeva je navela da je u Srbiji za vrijeme vanrednog stanja zbog virusa korona bilo 20 prihvatnih centara koje je obezbjeđivala vojska, te da niko od migranata nije bio zaražen.

Rasformirani su prihvatni centri u Moroviću /kod granice sa Hrvatskom/ i u Miratovačkom polju /kod granice sa Sjevernom Makedonijom/, a da su u pripremi još tri.

Prema njenim riječima, od početka migrantske krize prati se situacija na grčko-turskoj granici radi pripreme kapaciteta za eventualno veći priliv migranata.

Pavićeva je rekla da pripreme za zimu počinju nekoliko mjeseci ranije, podsjetivši da se Komesarijat prema migrantima od početka izbijanje krize 2015. godine uvijek odnosio humano.

Ona je ponovila da je u prihvatnim centrima u Srbiji nešto više od 4.000 migranata, kao i da oni generalno žele da odu u države EU.

Tokom vanrednog stanja u prihvatnim centrima u Srbiji, po tada zvanično saopštenim podacima, bilo je gotovo 9.000 migranata koji nisu mogli da ih napuštaju.

Poslije ukidanje vanrednog stanja migranti mogu da napuste prihvatne centre.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj