EU danas ponovo razmatra restrikcije uvedene na putovanja

Ambasadori zemalja članica Evropske unije na današnjem sastanku u Bruxellesu razmotrit će privremene restrikcije koje su uvedene na putovanja u EU i moguće ukidanje tih mjera.

Pred ovaj sastanak, u diplomatskim izvorima u Bruxellesu rečeno je da se ne očekuje da će popis zemalja doživjeti promjene, odnosno, da će se na njoj ponovo naći Srbija ili BiH.

Navodi se kako epidemiološka situacija u Srbiji još ne ispunjava zacrtane kriterije Vijeća EU kada je riječ o broju inficiranih na 100.000 stanovnika, a koji bi trebao biti oko 16 odnosno ispod 25.

U Bosni i Hercegovini se ne može govoriti o nikakvom poboljšanju zadnjih sedmica.

Kao traženi kriteriji, prilikom otvaranja vanjskih granica EU prema trećim zemljama, uzima se epidemiološka situacija u posljednjih 14 dana, koja bi trebala biti ista kao prosjek ili bolja od prosjeka EU.

Na popisu zemalja van EU čijim državljanima je dopušteno putovanje su: Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis, Urugvaj i Kina, koja je uvjetovana reciprocitetom.

Evropska unija je krajem jula odlučila da ne vrati Srbiju i BiH na popis zemlja kojima je na osnovu “bolje ili slične epidemiološke situacije” dopušteno putovanje u EU.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj