DANAS JE EVROPSKI DAN JEZIKA: Višejezičnost je u samoj srži evropskog projekta!

Svake godine 26. septembra širom Evrope obilježava se Evropski dan jezika.

European Day of Languages - Ciklopea

Ove godine Evropska komisija obilježava 20. Evropski dan jezika (26. septembra) organiziranjem internetske konferencije ”Obrazovanje počinje s jezikom”, 28. septembra te kampanjom #DiscoverTranslation, čime želi istaknuti ulogu koju prijevodi igraju u svakodnevici.

Glavna tema internetske konferencije je uloga jezika u kontekstu evropskog prostora obrazovanja, pri čemu se naročito ističe učenje jezika kao temelj koji ljudima omogućava da se obrazuju i rade bilo gdje u Evropi i integriraju se u nove sredine, navodi se u saopćenju Evropske komisije.

Svi mladi trebali bi nakon sekundarnog obrazovanja ne samo poznavati jezik na kojem su se obrazovali nego i biti sposobni studirati i raditi koristeći neki drugi jezik te komunicirati na trećem jeziku.

Evropski dan jezika pokazuje koliko Evropa cijeni višejezičnost. Dok slavimo jezičnu raznolikost, htjela bih reći koliko sam ponosna što mi je pružena prilika da pokažem kako Evropska komisija i Erasmus+ podupiru inovativnost i izvrsnost u učenju jezika”, izjavila je povjerenica za obrazovanje i mlade Mariya Gabriel.

Evropski dan jezika održava se 26. septembra. Riječ je o ustaljenom, godišnjem događanju koje je dobra prilika da se javnost bolje upozna s učenjem jezika i jezičnom raznolikošću. Taj se dan počeo obilježavati 2001., a zajednički ga organiziraju Evropska unija i Vijeće Evrope. U njemu sudjeluju brojni jezični i kulturni instituti, udruženja, univerziteti i škole.

Širom Evrope, 800 miliona Evropljana zastupanih u Vijeću Europe s 47 država članica, potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine kontinenta, Vijeće Evrope promovira višejezičnost u cijeloj Evropi.

”S obzirom na sve veću mobilnost prema EU i među državama članicama sistemi obrazovanja i osposobljavanja moraju se prilagoditi izazovima i prilikama koje sa sobom donosi jezična raznolikost Evrope”, navodi se u preporuci Vijeća o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezika.

Navode i kako poznavanje stranih jezika nije potrebno samo za studiranje u inostranstvu, već se traži i na tržištima rada sa sve jačom međunarodnom dimenzijom. Učenjem jezikâ čovjek ima priliku upoznati druge kulture i proširiti vidike

Međutim, istraživanja pokazuju da države članice EU ne napreduju dovoljno brzo kad je riječ o ostvarivanju cilja u okviru ideje o stvaranju evropskog prostora obrazovanja u skladu s kojim bi svaki Evropljanin od ranog djetinjstva trebao govoriti dva strana jezika.

Širom EU učenici na kraju obveznog obrazovanja imaju u prosjeku nisku razinu znanja jezika, s tim da postoje velike razlike među državama članicama. 

”S obzirom na sve veću mobilnost unutar Evrope i mnoge mlade ljude koji dolaze iz trećih zemalja studirati u EU od presudne je važnosti osigurati da višejezičnost bude u samoj srži evropskog projekta”, navodi se u preporuci.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj