Borba protiv narko-terorizma, zelenašenja farmaceutskih kompanija i Komunističke partije Kine

Među najveće neprijatelje savremenog svijeta, čovječanstva, a posebno SAD-a, zasigurno se ubrajaju narko-karteli koji distribuišu narkotike širom svijeta i šire bolest ovisnosti koja razara kako život i zdravlje pojedinca, tako i čitava društva. Ova teroristička ‘industrija smrti’ iza koje stoji veliki novac pronašla je u cijelom svijetu svoje saveznike u institucijama vlasti, tužilaštvima, sudovima, policiji … Continue reading Borba protiv narko-terorizma, zelenašenja farmaceutskih kompanija i Komunističke partije Kine