Danas je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se 18.10. svake godine od 2007. sa ciljem da se podigne svijest o problemu trgovine ljudima, ljudskim pravima, kao i potrebi za kvalitetnijim politikama za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima.

Trgovina ljudima je globalan problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svijetu koji utiče na život miliona ljudi širom svijeta i oduzima im njihovo dostojanstvo.

Prema postojećim analizama identifikovanih slučajeva trgovine ljudima, potencijalni trgovci ljudima mogu biti: partneri/članovi porodice, makroi, vlasnici javnih kuća i menadžeri salona za masaže, posrednici u nalaženju poslova, vlasnici fabrika i korporacija, bande i kriminalne mreže i ostali.

Široki spektar kriminalaca, uključujući makroe pojedince, porodične organizacije, male firme, kriminalne mreže i internacionalne kriminalne organizacije mogu biti trgovci ljudima.

Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, djeca i muškarci prisiljeni, prevareni ili navedeni na prostituciju, kao i bilo koji drugi oblik rada ili usluga, kao što su recimo radnice/i držani u kućama ili na farmama prisiljeni da rade protiv svoje volje.

Prema podacima Ujedinjenih nacija oko 600.000 žena, djece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima.

Borba protiv trgovine ljudima nije odgovornost samo organa vlasti. Svako može da pomogne rješavanju ovog zločina tako što će pokrenuti značajne akcije koje pružaju nadu i pomoć.

U povodu obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima organizacije Crvenog križa će uz prigodne preventivne aktivnosti dati podršku ovom datumu.

Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela i seksualne eksploatacije.

U 2019. godini u BiH je evidentirana 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima, od kojih je 36 djece.

Niz nevladinih organizacija naglašavaju da je potreban odlučan, koordinisan napor i veće ulaganje uključenih aktera, ali i pojačana educiranost i uključenost lokalne zajednice i šire javnosti da kvalitetnije, spremnije i dugoročnije adresiraju ovaj problem.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj