ČUDESNI SVIJET PČELA: Posjeduju matematičku sposobnost kao kod odraslih ljudi

Studija je pokazala da pčele posjeduju matematičku sposobnost koja se ranije smatrala da postoji samo kod delfina, primata, ptica i odraslih ljudi.

Naučnici iz Australije i Francuske smatraju da pčele znaju da je nula manja od jedinice, dokazujući da mogu da razumiju “koncept ničega”. Mozak pčele je veličine sjemenke susama i ima manje od jednog miliona neurona – poredeći sa 86.000 miliona koje imaju ljudi.

Nula je nešto teži koncept za razumijevanje i matematička vještina koju djeca uče po nekoliko godina – ističe professor Adrijan Dajer, sa Univerziteta u Melburnu.

U okviru studije, istraživači su obučavali pčele da rangiraju brojčane veličine i da shvate da nula pripada donjem kraju niza brojeva. Oni su testirali pčele tako što su ih učili da izaberu element sa najmanjim brojem elemenata, kako bi dobili nagradu za šećer.

Istraživači su privukli pčele na zid gdje su im predstavljena dva znaka. Svaki od njih je imao drugačiji broj crnih simbola, a pčele su trebale da izaberu znak sa najmanjim brojem. Na osnovu ovog zadataka, one su naučile da izaberu tri elementa kada su predstavljeni sa tri u odnosu na četiri ili dva elementa kada su prikazana sa dva u odnosu na tri.

Njihov najveći test je došao kada im je data opcija između kartice sa jednim simbolom i one bez simbola. One su uspjele da shvate da je nula manja od jedinice, uprkos tome što im nikada nisu bile prikazane prazne kartice.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj