EFEKTI NULTE GRAVITACIJE: Žene preciznije u svemiru, a muškarci brži

Žene astronauti tokom boravka u svemiru nastoje da budu preciznije, a muškarci da budu brži – muški astronauti imaju probleme sa sluhom, a žene sa mokraćnim kanalima, navodi Američka svemirska agencija (NASA).

Efekti nulte gravitacije na ljudsko tijelo bez sumnje su značajni bez obzira na pol. NASA nije primijetila značajne razlike između muškaraca i žena u smislu njihovog fiziološkog ili psihološkog odgovora na svemirske letove. U saradnji sa Nacionalnim institutom za svemirska biomedicinska istraživanja, NASA je objavila izvještaj nakon proučavanja kardiovaskularnih, imunoloških, senzomotoričkih, mišićno-skeletalnih, reproduktivnih i bihejvioralnih efekata svemira na muškarce i žene.

Zbog nesrazmjere dostupnih podataka, 477 muškaraca prema 57 žena, teško je izvući čvrste zaključke, ali neke stvari su jasne. Muški astronauti u svemiru bili su manje skloni vrtoglavici i dezorijentisanosti od svojih koleginica, dok se, s druge strane, ženama nije drastično pogoršavao vid. Žene su bile sklonije upalama mokraćnih kanala, dok je muškarcima češće slabio sluh, posebno na lijevom uhu.

Pokazale su se i psihološke razlike. Tako su žene astronauti na testiranjima pokazivale veću sklonost preciznosti nego brzini, dok je kod muškaraca bilo obrnuto. NASA zaključuje da je potrebno izabirati više žena za svemirske misije i podsticati što više i muških i ženskih astronauta na testiranja kako na Zemlji, tako i u svemiru, navode naučni portali.

(Global CIR)

 

Komentiraj