KAKO JE O BOSNI I BOŠNJACIMA GOVORIO I PISAO HENRY KISSINGER? ‘BiH je mitska država koja nikada u historiji nije postojala, treba je podijeliti na tri dijela’

Bivši američki državni sekretar i siva eminencija većine predsjedničkih administracija od 70tih godina prošlog stoljeća, tokom devedesetih godina, ali i nakon krvavih ratova u Jugoslaviji, kontinuirano je zastupao mišljenje da je država BiH ‘umjetna tvorevina u kojoj su primorana živjeti tri naroda, koja se mora podijeliti na tri dijela’. Dobro ste pročitali, to je isti … Continue reading KAKO JE O BOSNI I BOŠNJACIMA GOVORIO I PISAO HENRY KISSINGER? ‘BiH je mitska država koja nikada u historiji nije postojala, treba je podijeliti na tri dijela’