NEOBORIVI DOKAZI O SISTEMSKOJ PREVARI! “Forenzička analiza ‘Dominion’ aparata u Michiganu pokazala da je u softver namjerno ugrađena ‘greška’ s ciljem provođenja sistemske prevare, koja je dovela do promjene rezultata izbora”

Forenzička revizija prebrojavanja predsjedničkih glasova putem softvera ‘Dominion Voting Systems’ koji se koristi u okrugu Antrim u državi Michigan, pokazala je stopu grešaka više od 68%, a revizori tvrde da sistem namjerno stvara greške kako bi mašina mogla “presuditi” kome idu glasovi i promijeniti krajnji rezultat. Sistem namjerno dizajniran s inherentnim greškama na osnovu kojih … Continue reading NEOBORIVI DOKAZI O SISTEMSKOJ PREVARI! “Forenzička analiza ‘Dominion’ aparata u Michiganu pokazala da je u softver namjerno ugrađena ‘greška’ s ciljem provođenja sistemske prevare, koja je dovela do promjene rezultata izbora”