Ove zanimljive činjenice pokazuju koliko je matematika zapravo jedna životna nauka

Da li ste znali da se u matematici kriju mnoge zanimljivosti? O njenim brojevima, znacima, simbolima, teoremama i naučnicima postoji mnoštvo anegdota i zanimljivih činjenica.

matematika-zanimljivosti

Začudit ćete se kako neke od njih do sada niste znali i koliko je matematika zapravo jedna životna nauka. Koliko je interesantna.

– Riječ matematika potiče od grčke reči máthēma, koja znači učenje, studije, nauka.

– Znate li za izraz diskalkulija? Diskalkulija znači da neko teže uči računanje, što može da bude izraženo kao nemogućnost da razumije brojeve ili da nauči činjenice iz matematike.

– Rezovi i udubljenja na skeletima životinja dokazuju da su ljudi računali i bavili se matematikom mnogo prije nego što je ona nastala kao nauka, još 30.000 godina p.n.e.

– Broj 5 se na tai jeziku izgovara kao “ha”. Zato se 555 često koristi kao skraćenica u slengu za “hahaha”.

– Nula (0) je jedini broj koji ne može da se predstavi rimskim brojevima.

– Engleska riječ za nulu, zero, nastala je od arapske riječi sifr, koja je takođe dala i reč šifra, što znači ”tajni način pisanja”.

– Znate li za magiju broja 9? Pomnožite bilo koji broj sa 9 i zatim saberite sve pojedinačne cifre rezultata (proizvoda) dok ne dobijete jednu cifru. Zbir ovih pojedinačnih cifara daće vam 9.

– Evo interesantnog načina da provjerite djeljivost sa brojem 3. Broj je djeljiv sa 3 ako je zbir njegovih cifara djeljiv sa 3.

– Znak jednakosti (=) je izumio matematičar iz XVI vijeka, Robert Record, jer mu je dosadilo da piše “je jednako” u jednačinama.

– Broj Googol (po kome je pretraživač Google dobio ime, samo sa greškom u spelovanju) koristi se da se izrazi broj 1 praćen sa 100 nula i prvi ga je upotrijebio 9-ogodišnjak Milton Sirotta još 1940. godine.

– Abakus se smatra direktnim pretačom digitrona.

– 12.345.678.987.654.321 je proizvod brojeva 111.111.111 x 111.111.111. Primjećujete da se cifre u broju penju od 1 do 9 i nazad.

– Znaci za plus (+) i minus (-) koriste se još od 1489. godine.

– Ikosaedar je geometrijski oblik da 20 strana. Koliko god vam to neobično zvučalo, to je jedan od 5 pravilnih poliedara.

– Trigonometrija je oblast matematike koja pročuava vezu između uglova trougla i njihovih strana.

– Ako sabirate brojeve od 1 do 100 redom, zbir je 5.050. Parovi 1 i 100, 2 i 99, 3 i 98 i tako redom, uvijek daju zbir 101. Takvih parova je 50 (100 / 2), dakle, 101 x 50 = 5.050.

– 2 i 5 su jedini prosti projevi koji se završavaju sa 2 ili 5.

– Trenutak ili momenat je zapravo prava jedinica za vrijeme koja označava 1/100 dio sekunde.

– U grupi od 23-oje ljudi, bar dvoje imaju isti dan rođenja sa vjerovatnoćom većom od ½.

– Ako ima 50 učenika u razredu, gotovo da je sigurno da će dvoje biti rođeni istog dana.

– Od svih geometrijskih oblika koji imaju isti obim, krug ima najveću površinu.

– Od svih geometrijskih oblika koji imaju istu površninu, krug ima najmanji obim.

– U gradu Tajpej, na Tajvanu, građanima je 1995. godine dozvoljeno da uklone cifru 4 iz uličnog broja zato što se izgovara isto kao i riječ smrt na kineskom. Zbog toga mnoge bolnice u Kini nemaju 4. sprat.

– Grčki matematičar Pitagora je u izračunavanju jednačina koristio malo kamenje. Otuda je ime kalkulator nastalo odgrčke reči za šljunak.

– U mnogim kulturama broj 13 smatra se baksuznim i postoji mnogo mitova o tome. Na primjer, u mnogim starim evropskim religijama bilo je 12 dobrih bogova, a loš bog je nazivan 13. bog. Drugo sujeverje potiče od Poslednje večere – bilo je 13 ljudi za trpezom, uključujući i Isusa, a Juda se smatra 13. gostom.

– Da li ste čuli za Fibonačija i njegov niz? To je niz brojeva u kome je broj zbir brojeva prije njega. Evo, na prmer: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, i tako dalje

– Da li ste čuli za broj palindrom? To je broj koji se isto čita sa obje strane, na primjer: 12421.

– Arapski brojevi kao što su 1, 2, 3… nastale su prije više od 1.000 godina.

– Broj Pi ne može da se izrazi kao razlomak, što ga čini iracionalnim brojem. Takođe je i beskonačan.

– Ovako broj Pi izgleda kada je napisan sa 100 decimala: 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj