Demokrit: Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica

Demokrit je bio predsokratovski grčki filozof, rođen u Abderi-Traciji 460, a umro 370. prije Krista.

Bio je Leukipov učenik i zajedno s njim je začetnik ideje da su sve stvari sačinjene od raznih neuništivih i nedjeljivih elemenata koje su zvali “atomi”.

Nemoguće je znati koje su ideje prvobitno bile Demokritove a koje Leukipove. Demokrit je i prvi poznati filozof koji je shvatio da je ono što mi nazivamo Mliječni Put zapravo svjetlost dalekih zvijezda. Drugi filozofi, uključujući kasnije i Aristotela, su raspravljali protiv tih tvrdnji. Demokrit je bio jedan od prvih ljudi koji je pretpostavio da je svemir načinjen od mnogo svjetova, od kojih su neki naseljeni:

“U nekim svjetovima nema Sunca i Mjeseca, u nekim su veći nego u našem svijetu, a u drugim ih ima više. U nekim dijelovima ima više svjetova, a u nekim manje (…); u nekim se rađaju, u drugim umiru. Neki svjetovi su lišeni živih bića ili bilo kakvih mirisa.”

On je bio pionir matematike i geometrije. Ovo znamo radi citata u njegovih djela (O prirodi, O geometriji, O tangentama, O mapama, O iracionalnim brojevima) u drugim djelima, jer većima njegovih djela nije preživjela Srednji Vijek. Aristotel nam kaže da je njegova teorija o materiji, često nazivana atomizam, bila reakcija na Parmenida, koji je opovrgavao postojanje kretanja, primijene, ili praznine. Parmenid je govorio da postojanje stvari dovodi do zaključka da one nisu nastale, jer ništa ne može nastati iz ničega (sve postoji oduvijek). Govorio je da je i kretanje ne moguće, jer nešto mora otići u prazninu a (pošto je identificirao prazninu sa ništa) pošto praznina ne postoji ne može se u nju otići.

Pročitajte izbor Domokritovih citata:

– Život bez ijedne gozbe dug je put na kome nema krčme.

–  Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica.

– Ko vodi prema razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi.

– Čovjek se treba više brinuti za dušu nego za tijelo.

–      Uzrok grešaka je nepoznavanje boljeg.

–    Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sljedećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.

–    Skladnost u mišljenju stvara prijateljstvo.

–   Svijet je pozornica, a život dolazak na nju: dodeš, vidiš, odeš.

–    I kad si sam ne treba misliti niti raditi zlo. Nauči se više sramiti pred sobom, nego pred drugima.

–    Ljepota je nešto životinjsko, ukoliko nije udruženo sa umom.

–  Najbolje je za čoveka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj