NA HITNOJ TELEFONSKOJ SJEDNICI: Imenovan novi Upravni odbor Federalne novinske agencije!

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj 55. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o razrješenju dužnosti Upravnog odbora Federalne novinske agencije zbog isteka mandata.

 Istovremeno su za nove članove Upravnog odbora ove agencije na period od četiri godine imenovani Marija Medić Bošnjak (predsjednica), Husein Orahovac, Raska Bračković- Denjalić, Dejan Jazvić i Nina Ćemić-Maslo (članovi).

Odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u “Službenim novinama Federacije BiH“.

 

(Global CIR/Avaz)

 

Komentiraj