RADONČIĆEV TIM PRIPREMA TUŽBE! Evropska komisija: Radončiću prekršena prava, povrijeđena mu privatnost i nanijeta šteta reputaciji!

Komisija Evropske unije za rad EULEX-a naložila je šefu ove misije u Prištini da donese deklaraciju o kršenju ljudskih prava lidera SBB-a i delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Naime, 26.septembra 2014. godine, putem svog punomoćnika John Jonesa, Fahrudin Radončić je dostavio pritužbu nezavisnom tijelu Evropske unije (HRRP) koje nadzire rad EULEX-a u oblasti ljudskih prava (člana 8. Evropske Konvencije za ljudska prava) od strane Eulexovog tužioca Andrew Hughes-a.

Ta Komsija je 19. oktobra 2016.godine, donijela jednoglasnu odluku da je EULEX prekršio ljudska prava Fahrudina Radončića i nanio tešku štetu njegovoj reputaciji.

Naveli su da iz riječi optužnice izgleda da je počinio ozbiljan zločin,iako to ne služi nikakvoj svrsi u slučaju protiv Nasera Kelemendija (par. 49 Odluke).

Istaknuto je da je tužilac  bez valjanog razloga uveo privatni život njegove supruge kao navodni razlog za mržnju prema žrtvi.

Zaključak ove odluke jeste, da je tužilac prekršio Naredbu Eulexovog suda iz decembra 2014. godine da se ne smije pominjati ime Fahrudina Radončića u kontekstu optužnice, te da su potezi tužioca bili takvi da su „stigmatizirali i imali ogroman uticaj na njegov privatni život i reputaciju.“ (par. 53 Odluke)

Također, utvrđeno je da je uključivanje imena Fahrudina Radončića u optužnicu moglo imati konsekvence, odnosno veoma negativan uticaj na njegov politički status (par. 57 Odluke).

Komisija za nadzor rada EULEX-a je naložila konkretne mjere šefu EULEX-ove misije na Kosovu i to da:

– Šef EULEX-ove misije sačini deklaraciju s kojom će potvrditi da su okolnosti navedenog slučaja dovele do kršenja ljuskih prava Fahrudina Radončića.

– Šef EULEX-a misije je bio dužan Odluku dostaviti svim tužiocima Eulexa kako bi se informisali o njihovoj općenitoj obavezi da prioritet njihovog rada bude zaštita prava i sloboda ne samo osumnjičenih i optuženih lica već i trećih lica u krivičnom postupku.

Kako Šef EULEX-ove Misije nije dostavio deklaraciju do 10.01.2017.godine Komisija ga je upozorila da to mora učiniti.

Radončićev tim priprema tužbe

Nakon ovakve Odluke, pravni tim Fahrudina Radončića će narednih dana odlučiti o podnošenju tužbe vrijedne više miliona dolara u Washingtonu. Uz to, bit će podnijete i dodatne tužbe protiv tužioca Tužilaštva BiH Dubravka Čampare.

On  je suportovao kosovskog kolegu pogrešnim ulaznim informacijama i time značajno partipicirao u političkom procesu protiv Radončića i političkim štetama koje je predsjednik SBB-a imao u izbornoj kampanji za člana Predsjedništva BiH 2014. godine. Kao što je poznato, nezakonito spominjanje Radončičevog imena na Kosovu, dogodilo se u istom periodu kada je on obznanio svoju kandidaturu. Cijeli proces „stigmatiziranja Radončića“ praktično je montiran u Sarajevu, dok je  tužilac Hughes bio neka vrsta oficijelnog spikera tužilačko-političke montaže iz Sarajeva.

 

 

(Global CIR/Avaz)

Komentiraj