IZUZETAK SU NIJEMCI: Većina Evropljana vjeruje da je njihovoj zemlji potreban lider koji je “spreman da mijenja pravila igre”

Većina Evropljana vjeruje da je njihovoj zemlji potreban snažan lider koji je “spreman da mijenja pravila igre”, a izuzetak su Njemci, pokazalo je novo istraživanje. Rezultati istraživanja agencije Ipsos Global Advisor fokusiranog na pet članica EU (Francuska, Španija, Italija, Njemačka i Velika Britanija) ukazali su na rasprostranjeno nepovjerenje u vlade i međunarodne institucije.

U Italiji 73 posto ispitanika smatra da je snaga njihove zemlje u opadanju prema više od 60 posto u Španiji i Francuskoj, 57 posto u Velikoj Britaniji i 47 posto u Njemačkoj, prenio je Euraktiv Srbija.

Većina Francuza, Italijana i Španaca također smatra da im je život gori nego generaciji njihovih roditelja. Takav stav, međutim, dijeli manje od polovine anketiranih Njemaca i Britanaca.

Posljedica toga je da je povjerenje u nacionalne vlade izuzetno slabo i čak 89 posto španskih ispitanika ima malo ili nimalo povjerenja u nacionalnu vladu.

U Italiji je to reklo 80 posto, Francuskoj 77 posto, Njemačkoj 70 posto a u Velikoj Britaniji 66 posto učesnika u istraživanju.

Nepovjerenje u međunarodne institucije također je najveće u Španiji, ali je značajno i u ostalim zemljama.

Uz izuzetak Njemačke, većina ispitanika u zemljama obuhvaćenim istraživanjem vjeruje da je njihovoj državi potreban snažan lider da je vrati na pravi put.

To smatra 72 posto ljudi u Španiji, 70 posto u Francuskoj, po 67 posto u Italiji i Velikoj Britaniji i samo 34 posto u Njemačkoj.

Sa ciljem popravljanja situacije, 80 posto ispitanika u Francuskoj reklo je da bi glasali za “lidera koji je spreman da promjeni pravila igre.”

Tu spremnost dijeli 68 posto Italijana, polovina anketiranih u Britaniji i samo petina u Njemačkoj.

U Španiji 62 posto ispitanih kaže da bi glasalo za lidera ili partiju koja je spremna da “radikalno promjeni status quo.”

Istraživanje je pokazalo i da bi tek nešto preko polovine ispitanika u Španiji i Francuskoj dalo glas lideru koji se ne plaši da kaže šta misli. Neki ispitanici inače to smatraju suviše ofanzivnim.

Također je istraživanje pokazalo da su građani zemalja pogođenih terorizmom spremniji da prihvate neophodne mjere za zaštitu od tih prijetnji, čak i po cijenu građanskih prava.

Takav stav dijeli više od polovine ispitanih Francuza i Belgijanaca, ali samo trećina Italijana i Španaca.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj