GUVERNER CENTRALNE BANKE BiH: Neutemeljeni zahtjevi za štampanje novca

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić smatra da su neutemeljeni pozivi za štampanje novca kako bi se pomogla ekonomija BiH. Softić je rekao da monetarna politika zemlje može biti izmijenjena, ali da za to moraju da postoje valjani razlozi, te ustavna i zakonska procedura.

“Jedna od hipoteza u međunarodnoj ekonomiji je ona o nemogućem trojstvu, koja kaže da je moguće istovremeno postići dva od tri cilja – nezavisna monetarna politika, fiksni devizni kurs i slobodni tokovi kapitala”, rekao je Softić za “Večernji list”. On smatra da bi napuštanje aranžmana valutnog odbora kao osnovnog načela ekonomske politike u ovom trenutku bio korak natrag imajući u vidu proces evropskih integracija BiH.

Softić kaže da ne postoje nikakvi dokazi da monetarna politika BiH koči brži ekonomski rast i prosperititet. “Valutni odbor jeste konzervativna monetarna politika, ali kao što sam rekao, ne limitira ekonomski rast u kontekstu BiH, već naprotiv”, rekao je Softić.

On je naveo da se postojeći monetarni režim može izmijeniti i usljed trajne strukturalne promjene makroekonomskih uslova kada bi bilo opravdano utvrditi novi ravnotežni kurs.

 

(Global CIR/Večernji list)

Komentiraj