ZA ŽALJENJE SU VOJNE VJEŽBE SA RUSIJOM! Rezolucija o Srbiji: Šta traži Evropski parlament?

Evropski parlament u Strazburu je zatražio da Evropska unija u pregovorima o članstvu sa Srbijom otvori nova poglavlja koja su tehnički već spremna. EP naglašava da je Srbija “učinila važne korake ka normalizaciji odnosa s Kosovom” i zato očekuje stvaranje Zajednice srpskih opština (ZSO). To je i “ključni preduslov za ukupni napredak pregovora”, podvukli su poslanici EP u raspravi o rezoluciji o Srbiji, o čijem usvajanju će sutra glasati.

Parlament Evropske unije podvlači ukupan ekonomski i društveni napredak Srbije, a naglašava da su “hitno nužni dalji koraci kako bi se riješila sva otvorena pitanja” u dijalogu Beograd-Priština, s tim da “obe strane krenu u punu primjenu dogovora”. “To znači i uspostavljanje Zajednice srpskih opština”, kako je predočeno, uz poziv Evropskoj službi za spoljne poslove, na čijem je čelu Federika Mogerini, da “procjenjuje ono što čine dvije strane u sprovođenju svojih obaveza”.

U rezoluciji koju je pripremio Dejvid Mekalister, piše da su vlasti Srbije “ostvarile određen napredak u pravosuđu… ali nezavisnost sudstva nije sprovedena na djelu”. Otud se traži da vlasti u Beogradu obezbijede evropske norme u pravosuđu i “smanje politički upliv na biranje i postavljanje sudija i tužilaca”.

EP je “zabrinut zbog pomanjkanja napretka u borbi protiv korupcije, i poziva Srbiju da pokaže jasnu političku volju i predanost rješavanju tog pitanja”, a pohvaljuje “efikasnu ulogu Beograda u međunarodnoj i regionalnoj policijskoj saradnji i napredak u suzbijanju organizovanog kriminala”.

EP je pozdravio učešće Beograda u međunarodnim vojno-policijskim misijama Evropske unije, ali “ponovo poziva Srbiju, saglasno zahtjevima njenog statusa kandidata za članstvo, da postepeno usaglasi svoju spoljnu i bezbjednosnu politiku s EU, uključujući politiku prema Rusiji”.

Širiti EU poruke među narodom, za žaljenje vojne vježbe sa Rusijom

Kako je to napomenuto, “smatra da je za žaljenje održavanje zajedničkih vojnih vježbi Srbija-Rusija”.

Naglašeno je i da je “Srbija i dalje konstruktivno opredijeljena za odnose s drugim zemljama u procesu priključivanja EU i susjednim članicama Unije” i rečeno da bilateralna pitanja treba riješavati saglasno međunarodnom pravu, kao i da “rješavanje takvih problema ne smije ugroziti pregovore o članstvu s EU”.

“Evropski parlament pozdravlja istrajno angažovanje Srbije na putu uključivanja u EU i njen preduzimljiv, opipljiv i dobro pripremljen pristup pregovorima (o članstvu)”, navodi se u ovom dokumentu. Takođe se pohvaljuje “napredak Srbije u razvijanju efikasne tržišne privrede i poboljšanju ukupnih ekonomskih prilika u zemlji” i kaže da je sve to “jasan znak riješenosti i političke volje” Beograda za stupanje u EU.

Međutim, kako je navedeno, Srbija tu “stratešku odluku mora da širi i u svom stanovništvu, uključujući snažnije predočavanje kolika se budžetska sredstva EU doznačavaju Srbiji.., a vlasti Srbije treba da se uzdrže od poruka protiv EU”.

U rezoluciji se pozivaju zvaničnici Srbije da “ne optužuju i ne vrše politički neosnovane napade na ombudsmana” i zajamče sredstvima i sistemskim okvirom rad svih nezavisnih tijela i institucija Srbije.

Vlasti u Beogradu se, isto tako, pozivaju da “riješavaju slučajeve pretjeranog korištenja policijske snage prema građanima i uzimaju se na znanje, sa zabrinutošću, sporni događaji u beogradskoj četvrti Savamala, kad je riječ posebno o rušenju privatne imovine, i traži se da to brzo bude rasvjetljeno uz puno učešće sudskih vlasti u istrazi s ciljem da se počinioci privedu pravdi”.

Politički upliv u medije

Evroposlanici “ponovo izražavaju zabrinutost zbog izostanka napretka slobode izražavanje i povodom autocenzure u medijima, gdje je došlo do pogoršanja situacije”. Oni podvlače da su “i dalje zabrinjavajući politički upliv, prijetnje, nasilje i zastrašivanje novinara, uključujući fizičke napade, verbalne i napade u pisanom vidu, kao i nasrtaje na njihovu imovinu”.

U rezoluciji EP je veliki prostor dat pitanju slobode izražavanja i nezavisnosti medija, a od vlasti u Srbiji je zatraženo da “javno i neopozivo osudi sve napade, obezbijede odgovarajuća sredstva za efikasniju istragu napada na novinare i medije da bi počinioci bili privedeni pravdi”. Takođe je ocijenjeno da je nužno u potpunosti primjeniti zakone o medijima i pozdravljen je sporazum o saradnji i zaštiti između tužilaca, policije i novinarskih i medijskih udruženja.

Parlament EU kaže da su izbori 24. aprila povoljno ocijenjeni, mada traži od vlasti Srbije da u potpunosti sprovedu preporuke međunarodnih posmatrača, “posebno uticaja na medije” i “nemanja uvida u finansiranje političkih stranaka u izbornoj kampanji”.

Navodi se da vlasti Srbije moraju da “primjereno istraže tvrdnje o nepravilnostima, nasilju i zastrašivanju tokom izbornog procesa”. U dokumentu EP se uglavnom daje povoljna slika zaštite ljudskih i manjinskih prava u Srbiji i podvlači da “etnički, kulturno i vjerski mješovita Vojvodina doprinosi identitetu Srbije”.

U Vojvodini je i dalje zajamčena zaštita manjina i dobra je međuetnička situacija, kaže se u prijedlogu rezolucije i dodaje da “autonomija Vojvodine ne smije biti oslabljena”.

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj