ALI MOŽE U RAT KADA GOD ZATREBA?! Junker: Zapadni Balkan ne može u EU prije 2025.

Predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker najavio je izradu stategije za pristupanje Srbije i Crne Gore EU, uz perspektivu da ona bude primenjena 2025. godine.

Junker: Zapadni Balkan ne može u EU prije 2025

“Strategija za uspješno pristupanje Srbije i Crne Gore, kao vodećih kandidata na Zapadnom Balkanu, sa posebnim težištem na vladavini prava, osnovnim pravima, borbi protiv korupcije i opštoj stabilnosti regiona”, stoji u Junkerovom Pismu o namjerama, koje je uputio predsjedniku evropskog parlamenta i predsjedavajućem Evropskog savjeta.

Pismo je danas objavljeno na sajtu Evropske komisije. Junker je u srijedu pred EP održao tradicionalni jesenji govor „O stanju Unije”. Pismo koje je Junker, zajedno sa prvim potpredsjednikom EU Fransom Timermansom poslao Tajaniju i Tusku govori o aktivnostima, koje Komisija namjerava da preduzme kroz zakonodavnu politiku i druge inicijative do kraja naredne 2018. godine.

Junker je tokom jučerašnjeg govora o Stanju Unije rekao da nema proširenja do kraja mandata komisije u ovom sastavu, i pozvao EU da zemljama Zapadnog Balkana pruži kredibilnu perspektivu članstva. ”Ukoliko želimo stabilnije susjedstvo moramo ponuditi kredibilu perspektivu proširenja zamljama Zapadnog Balkana. Tokom ovog mandata Evropske komsije i Evropskog paralmenta neće biti novog proširenja jer uslovi za prijem nisu ispunjeni. Ali u budućnosti EU će imati više od 27 zemalja članica”, poručio je Juneker pred posalnicima Evropskog parlamenta u Strazburu. On je dodao da je vladavina prava u slučaju svih zemalja koje se nalaze u procesu pristupanja ”prioritet i fokus u pristupnim pregovorima”.

Evropski analitičari smatraju da bi i za EU i za politiku proširenja bilo dobro da što prije dođe do ulaska jedne ili više zemlja Zapadnog Balkan u EU. Do sada su najveće šanse za ulazak u EU članstvo u sljedećem mandatu Evropske komisije dobijale upravo Srbija i Crna Gora kao zemlje koje su stigle najdalje u procesu pristupnih pregovora sa EU, ali i koje imaju najviše kapaciteta da te pregovore završe u najbržem roku.

Svake godine u septembru, predsjednik Evropske komisije govori „O stanju Unije” pred Evropskim parlamentom, uzimajući u obzir dostignuća iz prošle godine i predstavljanje prioriteta za narednu godinu. Navodi se da se na ovaj način pokreće dijalog sa Evropskim parlamentom i Savjetom za pripremu Programa rada Komisije za narednu godinu. Nakon toga, predsjednik šalje Pismo o namjerama predsjedniku Evropskog parlamenta i predsjedavajućem Savjeta EU, a što je posebno predviđeno “Okvirnim sporazumom o odnosima između Evropskog parlamenta i Evropske komisije” iz 2010. godine.

 

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj