STRANKE SE RAZRAČUNAVAJU PREKO USPJEŠNE ŽENE! Asocijacija žena SDA: Smetaju li uspješne žene bh. društvu?

U saopćenju ističu kako su politička stvarnost BiH i kapitalistička demokratija postali teren na kojem se, prvenstveno kroz medije i vijesti, nastoje kontrolirati mišljenja i tržište ideja pojedinaca i društva, oblikujući tako, potpuno pogrešno, cjelokupnu percepciju političke realnosti.

Da mediji imaju presudnu ulogu u sustavu indokrinacije pokazuje i slučaj Sebije Izetbegović, doktorice, profesorice, uspješne poslovne žene, koja se godinama, aktivno sudjelujući u unapređenju javnog zdravstva, kontinuirano nalazi na meti privatnih medija, koji najširu javnost dezavuiraju i snabdijevaju ideološkim konotacijama lišenim i stručnim izvorima i pravim informacijama, ali i autocenzurom i mogućnostima demanta, čime efektivno blokiraju bilo kakvo saznanje i razumijevanje onoga sto se, u društvu, zaista i događa“, kažu u saopćenju.

Navode kako njihova namjera nije da se ukaže na postignuća žena u bh. društvu, na visoki menadžment kojim žene vrlo uspješno mogu i žele da se bave, a zahvaljujući vlastitim kompetencijama i vještinama, niti na rezultate o kojima se vrlo malo zna, a koji unapređuju svakodnevni život pojedinaca, nego im je cilj neosnovana diskreditacija i u krajnjem slučaju i odstupanje od pozicija na kojima se nalaze.

Nije nepoznat ni tzv. fenomen staklenog stropa, prema kojem žena u hijerarhiji i organizaciji može napredovati samo do određenog nivoa, nakon čega daljnje uspinjanje i napredovanje postaje gotovo nemoguće. Neprofesionalno je i tužno, da se tako preko žene koja iza sebe ima godine predanog rada u najhumanijem i najtežem pozivu, koja je i univerzitetski profesor, danas i menadžer, razračunavaju političke stranke pokušavajući, steći političku prednost na predstojećim izborima. Dobro organizirana prljava propaganda, pripremljena za najširu populaciju, podvrgava ljude manipulaciji i uspješno zavarava, često u razmjerima kojih nisu ni svjesni, te tako pojedinci, ukoliko nemaju realnih i objektivnih izvora informisanja, potpadaju pod razornu i sveobuhvatnu moć propagande i prihvataju njene neistine i iskrivljene informacije“, tvrde.

U saopćenju naglašavaju kako se dubljim pogledom otkrivaju i druge konotacije gdje njeno prezime predstavlja jedan od najvažnijih indikatora postojanja javne diskriminacije. Prema istom se, smatraju, ukazuje na činjenicu da žene, ukoliko u porodici imaju izrazito politički aktivne članove, bi trebalo po automatizmu biti podzastupljene na rukovodećim pozicijama, bez obzira na njihove lične sposobnosti i kvalitete.

Oblikovanje takvih medijskih poruka unutar jednog društva dovodi do marginalizacije dijela cijele populacije, u kojoj se diskriminacija potiče, a uravnoteženo učestvovanja žena i muškaraca u svim društvenim odnosima isključuje. Ne uzima se u obzir činjenica da je prof.dr. Izetbegović Sebija bila direktorica Opće bolnice koju je zatekla sa 1,5 miliona KM duga a ostavila bolnicu sa 1,7 miliona KM u plusu. Još je jedan razlog pokušaja diskreditacije profesorice Izetbegović, a to je njeno društveno odgovorno poslovanje vezano za KCUS i njenu upravljačku funkciju u njegovom radu. Naime, neprihvatanjem postojećih loših praksi i aktivnim provođenjem koncepta društveno odgovornog poslovanja, te uvođenjem standarda poslovanja u skladu sa dugoročnim održivim razvojem, našla se na meti onih koji niti žele pozitivne promjene, niti izlazak iz zone konformizma, a niti ostvarenje društvene dobrobiti za sve, a posebno za pacijente, u službi kojih javno zdravstvo i klinički centri i postoje“, kažu.

Iz Asocijacije žena SDA kažu da je pravi poslovni izazov privući i zadržati zaposlenike, a posebno doktore i ostalo medicinsko osoblje, koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinjeti uspješnosti poslovanja, te rastu i razvoju kliničkih centara, osobito kada je jasno da se njihove vještine mnogo više mogu materijalizirati u zemljama zapadne Evrope i svijeta. Stoga su odlazak zdravstvenih kadrova u inozemne zdravstvene ustanove i mjere za njihovo zadržavanje problematika koja daleko nadilazi mogućnosti jedne zdravstvene ustanove. Smatraju kako nedavna implementacija Zakona o visokom obrazovanju KS prema kojem je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu vraćen u Senat UNSA kao najveća nastavna baza, pokazuje da i na tom polju ima pomaka.

Na kraju ističu kako je poražavajuće da se politička komunikacija i borba za političke poene u savremenom demokratskom društvu, ili bar društvu koje bi to trebalo biti, stavlja u kontekst učešća jedne žene na tržištu rada koja je, jedina prijavljujući na javni poziv za poziciju na kojoj se nalazi, zajedno sa menadžmentom, kroz uspostavljanje razavnoteže između efikasnosti i efektivnosti, racionalno korištenje ograničenih resursa i adaptiranje na nastale promjene, kao i na one nastupajuće, krenula ostvarivati ciljeve koji determiniraju i svrhu postojanja samog Kliničkog centra, a što je dobrobit svakog pacijenta pojedinačno, njegove porodice i briga za zdravljem cjelokupne društvene zajednice.

Vjerujemo da će menadžment, bez obzira na otežane uvjete rada, kao i sveprisutnu globalizaciju, svojim radom i korištenjem znanja i iskustava svih sudionika u poslovanju, pozicionirati Klinički centar Univerziteta u Sarajevu na tržištu kao kompetentnu zdravstvenu ustanovu, spremnu da odgovori svim zahtjevima zajednice, prihvatljivu i za zaposlenike, i za poslovne partnere. Uprkos negativnoj propagandi koju vrše privatni mediji, a posebno dnevnih listova, koje karakteriziraju dominantno huškački ton, zapaljiva retorika i kontinuirano mijenjanje pravaca, i bez obzira na politikanstva i raznorazne manipulacije kojima se nastoji obezvrijediti uspješan rad bh. radno aktivnih žena, domaća javnost i desetine hiljada žena daju snažnu podršku profesorici Izetbegović u njenom radu, a koji će, rezultirati ne samo unapređenjem zdravstvenog sistema i zdravstvenih usluga, nego i ostvarenje temeljnog prava svih pacijenata, prava na zdravlje i bolju kvalitetu življenja“, zaključuje se u saopćenju Asocijacije žena SDA.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj