NADA ZA STOTINE OŠTEĆENIH U REGIONU: Sud EU presudio u korist dužnika u švicarskim francima

Sud Evropske unije donio je danas u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. Banca Românească,  historijsku presudu za sve dužnike u švicarskim francima.

U presudi se navodi da, kada finansijska institucija odobrava kredit u stranoj valuti, ona mora zajmoprimcu pružiti dovoljno informacija, kako bi mu omogućila donošenje razborite i inforimirane odluke.

Pružalac usluga mora korisniku priopćiti sve relevantne informacije kako bi on mogao ocijeniti ekonomske posljedice takve odredbe na svoje finansijske obaveze, što nije bio slučaj, kako u Rumuniji, tako i kod nas.

Ova presuda vrlo je značajna jer se radi o presudi Suda EU, a čije su presude obavezujuće za sve sudove država članica EU. Iako BiH nije članica EU, članovima Udruženja Švicarac, koji po sudovima u BiH traže pravdu protiv nekadašnje Hypo banke, ostaje nada da će ova presuda doći i do naših sudskih institucija.

 

(Global CIR/Agencije)

  1. […] NADA ZA STOTINE OŠTEĆENIH U REGIONU: Sud EU presudio u korist dužnika u švicarskim francima […]

Komentiraj