(VIDEO) KONFERENCIJA O PRAVIMA BiH KAO POMORSKE ZEMLJE: Hrvatska želi izgraditi most u međunarodnim vodama, kojima ide međunarodni plovni put iz akvatorija Neum prema otvorenom moru

Bošnjački pokret za ravnopravnost naroda je inicirao formiranje najšire koalicije NVO, prominentnih pojedinaca iz sfere akademskog, kulturnog, vjerskog i političkog života pod nazivom:”Odbranimo prava BiH kao pomorske države”, a rezultat tih nastojanja je i nedavno održana konferencija.  Učesnici konferencije bili su prof. dr. emeritus Munir Jahić, ing. Nešad Alikadić, arhitekta i stručnjak za pomorski saobraćaj, ing. Ševal Kovačević, stručnjak iz oblasti saobraćaja, a ugostili su ih potpredsjednik Kongresa Bošnjaka svijeta Ahmet Sejdić i Sejfudin Tokić, predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda.

U svojim izlaganjima Jahić, Kovačević i Alikadić su obrazložili sve aspekte s kojih je gradnja Pelješkog mosta nelegalna, te da izgradnja istog krši brojne međunarodne konvencije i udara na suverenitet BiH. Hrvatska, rekli su, ne gradi most na svojim teritorijalnim i unutrašnjim vodama, već na međunarodnim vodama, iako član 60., stav 7 Konvencije UN o pravu mora zabranjuje izgradnju građevina, postrojenja i umjetnih otoka na plovnom putu koji se koristi u međunarodne svrhe.

Čak i u komunikaciji sa Evropskom komisijom, hrvatske vlasti izostavljaju veoma bitan podatak, a to je da se Pelješki most ne gradi unutar teritorijalnih voda Hrvatske, nego iznad međunarodnih voda.

Evropska komisija je Hrvatskoj odobrila sredstva za gradnju mosta bez pravnog osnova. Prvo, ne gradi Hrvatska most na svojim unutrašnjim vodama, nego to radi u međunarodnim vodama, kojima ide međunarodni plovni put iz akvatorija Neum prema otvorenom moru. Svaki međunarodni plovni put se mora kodirati, jer nema slobodne plovidbe između ostrva jedne zemlje. Tačno se mora znati kako ulaze i izlaze brodovi. Hrvatska sve to odbija i svodi na tehničko pitanje gabarita mosta – pojasnio je Kovačveić.

Čak i kada se u cijelom problemu dođe do pitanja gabarita mosta, što je samo djelić cjelokupnog problema, Hrvatska ne poštuje međunarodna pomorska prava BiH. Prema Konvenciji o pravu mora, jedna država drugoj ne može na bilo koji način ograničiti korištenje međunarodnog plovnog puta.

Što se tiče gabarita i ovo o čemu govori Hrvatska, odnosno 200 metara raspon glavnog luka i 55 metara plovne visine, malo je u odnosu na svjetske standarde. Mostovi preko moreuza i plovnih rijeka, kao što su oni preko Bosfora, na rijeci Seni u Normandiji, most između Danske i Švedske i drugi. Nigdje nema mosta sa plovnom visinom manjom od 65 metara i glavnim raspononom manjim od 500 metara. Hrvatska nema pravo ograničavati BiH koja će plovila, koje vrste, koje dužine, koje širine, prolaziti ispod nekog indiciranog mosta. Zbog toga raspon od 200 metara nije dovoljan. To nije dovoljno za postavljanje energetskih kablova, za postavljanje optičkih kablova, da bi prolazile podmornice, kruzeri, tegljači, brodovi sa ukapljenim plinom – napomenuo je Kovačević.

 

(Global CIR)

Komentiraj