ZBOG ZLOUPOTREBE POLOŽAJA: Sejfudin Tokić podnio krivičnu prijavu protiv policijskog komesara MUP-a KS Mevludina Halilovića

Na adresu redakcije našeg portala pristigao je mail koji sadrži saopštenje za javnost predsjednika Bošnjačkog pokreta Sejfudina Tokića koje prenosimo u cjelosti.

„Sejfudin Tokić predsjednik Bošnjačkog pokreta 04.12.2017. godine podnio je krivičnu prijavu protiv Halilović Mevludina policijskog komesara MUP-a KS.

On je kao odgovorna službena osoba koristeći i zloupotrebljavajući svoj službeni položaj 05.09.2016. godine tada u funkciji načelnika Sektora unuformisane policije MUP-a KS potpisao akt broj: 02/2-3-13-6-9172/16 i uputio sudu zajedno sa Hrvat Džaferom tada načelnikom Sektora kriminalističke policije te policijskim službenicima Šutrović Seadom i Bahtanović Elmedinom počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH te krivično djelo krivotvorenja ispraveiz člana 373. istog Zakona.

Navedena grupa iz MUP-a KS  iako je imala saznanja o uredno prijavljenom boravištu Sejfudina Tokića na adresi u Sarajevu i o tome pismeno informisana od Odjeljenja za administraciju Centar Sarajevo sačinila je gore navedeni akt sa lažnim podacima svjesna da je time prouzrokovala radnje protivzakonitog izdavanja potjernice, rješeje suda o jednomjesečnoj kazni zatvora i protivzakonito lišavanje slobode koje je izvršeno 21.10.2016. godine.

Naredbu za lišavanje slobode također je potpisao Halilović Mevludin ispod imena Džafer Hrvata tadašnjeg načelnika Sektora kriminalističke policije.

Općinski sud Sarajevo je istog dana 21.10.2016. godine poništio sve navedene akte o izdavanju potjernice, rješenju o jednomjesečnom pritvoru kao i naredbu o lišavanju slobode na bazi dokumenata predočenih tom sudu tokom ročišta.

Saznanja o krivičnom djelu aktuelnog komesara MUP-a KS Halilović Mevludinu Sejfudin Tokić predsjednik Bošnjačkog pokreta je dobio putem Zakona o slobodi pristupa informacijama i dolaska u posjed službene zabilješke MUP-a KS Sektora kriminalističke policije, odjeljenja za krvne, seksualne delikte i ratne zločine u Sarajevu a koja je sačinjena 23.10.2017. godine i zavedena pod brojem 02/3-2-37517 .

Sejfudin Tokić zatražio je od Tužilaštva KS pismenim putem za hitno postupnje po predmetnoj krivičnoj prijavi zbog učešća u lišavanju slobode 21.10.2016. godine koji je Općinski sud Sarajevo pravosnažnom presudom, presudio kao protivzakonito“, stoji u saopštenju.

 

Komentiraj