NOVI ‘MRI APARAT’ POČEO SA RADOM NA KCUS-u! Izetbegović: Dugovi, klinike u raspadanju, stari aparati i nepoštivanje radnog vremena su prošlost – iskoračili smo 20 godina za samo 2,5!

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu zvanično je pušten u rad jedan od najsavremenijih MRI aparata. Nabavkom ovog aparata znatno će se smanjiti liste čekanja na ovu vrstu dijagnostičkih pretraga, a proširiće se paleta usluga.

Prema riječima direktorice dijagnostičkih disciplina, prof. dr. Sandre Vegar Zubović, do sada korišteni aparati stari su više od 13 godina, uslijed čega su se često kvarili. „Klinika za radiologiju KCUS imala je tri MRI aparata, od kojih su dva nabavljeni 2005.godine, a jedan 2009. godine. Na novom aparatu nivo buke je smanjen za oko 40 posto, što je naročito značajno za klaustrofobične i pedijatrijske pacijente“, rekla je prof. dr. Veagar Zubović.

Istakla je da obim gentrija (ulaz u aparat), širi za 10 cm što je veoma bitno za trudnice, djecu i pacijente sa prekomjernom tjelesnom težinom. Novi MR aparat ima mogućnost pregleda bolesnika sa težinom do 200 kg.

Pripada grupi najsavremenijih uređaja sa mogućnošću bezkontrastnog pregleda jednake i  bolje oštrine i kvaliteta slike kao i kod aplikacije kontrastnog sredstva, uz mogućnost novih aplikacija i rekonstrukcija. Skraćeno je vrijeme snimanja. Novim MRI aparatom omogućen je pregled krvnih sudova cijelog tijela uz mogućnost prikaza više krvnih sudova u jednoj cjelini“, pojasnila je prof. dr. Vegar Zubović.

Šef Klinike za radiologiju, mr.sc.dr. Fuad Zukić, kazao je da  nabavljeni aparat pripada generaciji najsavremenijih aparata, te nudi mogućnost dijagnostike sa maksimalnim učinkom.

Poseban značaj je mogućnost izvođenja visoko sofisticiranih MRI pregleda kardiovaskularnog sistema. MRI srca omogućava ne samo morfološki, nego i funkcionalni prikaz rada srčanog mišića odnosno procjenu funkcionalnog statusa miokarda nakon infarkta. Korištenjem specijalnih VENC sekvenci omogućeno je mjerenje brzine protoka u krvnim sudovima i kroz srčane valvule. Posebne sekvence omogućavaju izuzetan prikaz plućne cirkulacije bez aplikacije kontrastnog sredstva što ima značaj kod pacijenata sa renalnom insuficijencijom, uz prikaz funkcionalnog statusa plućne cirkulacije. Dijagnostiku kompleksnih kongenitalnih srčanih anomalija kod pedijatrijske populacije. Postoperativna evaluacija morfološkog i funkcionalnog statusa kardiovaskularnog sistema nakon korekcije kongenitalnih srčanih anomalija,” istakao je dr.Zukić.

Iskoračili smo 20 godina za samo 2,5 godine

Generalna direktorica KCUS prof.dr.Sebija Izetbegović, kazala je da se uskoro očekuje i isporuka GAMA kamere Klinici za nuklearnu medicinu, koja je najsavremenija u regiji.

„Ispunjavamo sva obećanja, brže nego što smo i sami očekivali. KCUS postaje istinski ono što je uvijek i trebalo da bude, lider u najsavremenijoj dijagnostici i terapiji. Zanavljanje opreme u KCUS teče paralelno sa edukacijom kadra. Pokazali smo za nepune 2,5 godine izvrstan uspjeh. KCUS je finansijski konsolidovan, zanavljamo kadar, stručno napredujemo i uporno radimo na poboljšanju zatečenog stanja. Dug od cca 100 miliona KM, klinike u raspadanju, nepoštivanje radnog vremena, stari i neservisirani aparati, loša komunikacija – sve je to prošlost KCUS. Iskoračili smo 20 godina za samo 2,5“, istakla je prof. dr. Izetbegović.

 

(Global CIR)

1 Komentaron this Post

  1. Čelična do pobjede JEDNA I JEDINA !!!!!

    Reply

Komentiraj