KCUS U NOVOM RUHU: Svečano otvorene obnovljene Klinika za psihijatriju i Klinika za neurologiju

U okviru najvećeg projekta energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini danas su svečano otvorene obnovljena Klinika za neurologiju i Klinika za psihijatriju KCUS. U obnovu je uloženo 1.163.028,19 KM s PDV-om, a radovi su realizirani u skladu sa svjetskim standardima iz oblasti energijske efikasnosti.

Mjere energijske efikasnosti podrazumijevale su termoizolaciju fasadnih zidova, zamjenu dotrajalih otvora, termoizolaciju stropa prema tavanu i podgleda međuspratne konstrukcije iznad podruma, sanaciju krova na centralnom dijelu klinike, te sporednom bloku, kao i sanaciju ravnih krovova na centralnom dijelu objekta.

Do sada je kao rezultat uspješne saradnje sa Vladom Kantona Sarajevo obnovljeno ukupno 5 javnih objekata, uz investiciju od 3,3 miliona KM samo u radove. U planu nam je da u 2018. godini obnovimo dodatna tri objekata, uz investiciju od gotovo 1 milion KM, na čemu intenzivno radimo“, izjavio je federalni ministar prostornog uređenja, Josip Martić.

Mustafa Čopelj, voditelj projekta „Energijske efikasnosti“,  izjavio je da će implementirane mjere energijske efikasnosti smanjiti potrebu objekta za energijom, što će u konačnici rezultirati manjim troškovima održavanja i većim finansijskim uštedama.

Direktorica KCUS-a prof. dr. Sebija Izetbegović izrazila je zadovoljstvo urađenim, obzirom na to da su objekti koji su koncipirani u tri lamele, veličine 6178 kvadratnih metara,  stari 121 godinu do sada renovirani samo dva puta i to nedostatno.

Prvi put u historiji ovih klinika na prozorima nema rešetaka. Ovo je destigmatizacija bolesnika Klinike za psihijatriju i vrlo lijep način da pokažemo kako humaniziramo našu djelatnost te kako provodimo politiku boljeg odnosa prema bolesnicima. Smatramo da bolesnici zaslužuju najbolju uslugu.  Raduje me činjenica da su uposlenici i korisnici klinika obnovom objekta dobili mnogo bolje uslove za rad i boravak, a procijenjeno da će godišnje uštede na troškovima za energiju iznositi oko 200.000 KM”,  rekla je prof. Izetbegović.

Prof. Izetbegović također je naglasila, da slijedi renoviranje unutrašnjosti klinika i da će tada biti kompletiran proces.

Nosilac ovog projekta je Vlada FBiH, sredstva je obezbijedila Svjetska banka u BiH, a kreditno zaduženje je preuzela Vlada KS.

 

(Global CIR)

 

Komentiraj