U IMOVINSKIM KARTONIMA SVE IZNAD 5.000 KM VRIJEDNOSTI: Imovina sudija i tužilaca više neće biti tajna!

Nakon nekoliko godina opstrukcija, Visoko sudsko i tužilačk Vijeće (VSTV) BiH napokon je odlučio da imovinu sudija i tužilaca stavi pred sud javnosti.

Od sljedeće godine nosioci pravosudnih funkcija i članovi njihovih porodica moraće u imovinske kartone upisati svu imovinu vredniju od 5.000 KM.

Ipak, informacije o imovini sudija i tužilaca javnost će moći dobiti tek nakon što podnese zahtjev za pristup podacima po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama. Ti podaci neće, kao što je to slučaj u većini zemalja Evrope i regiona, po automatizmu biti objavljeni na veb-stranici.

U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH to pravdaju Zakonomo o VSTV, ističući da trenutni zakon ne dozvoljava da ti podaci budu objavljeni na taj način.

“Finansijski izvještaji sudija i tužilaca sadržaće detaljne informacije. Ovim će finansijski izvještaji, nakon formalnog postojanja, dobiti praktičnu primjenu i doprinijeti transparentnosti imovine sudija i tužilaca”, istaknuto je na sjednici VSTV BiH, na kojoj je donesena odluka da se nakon nekoliko godina imovina sudija i tužilaca predoči javnosti.

Na samoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, prema nezvaničnim informacijama, bilo je pokušaja da se još odugovlači s usvajanjem odluka neophodnih da se imovina stavi na sud javnosti.

Zbog mišljenja pojedinih članova i njihovog tumačenja Zakona o VSTV, neki dijelovi u vezi s finansijskim izvještavanjem se nisu mogli usaglasiti.

Inače, i ranije je VSTV BiH neobjavljivanje imovinskih kartona sudija i tužilaca pravdao time da im to ne dozvoljava Zakon o VSTV jer se radi o ličnim podacima.

Međutim, Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, nekoliko puta je rekao da to nije tačno i da javni interes mora biti na prvom mjestu.

“Može se uzeti karton ili finansijska kartica, kako god se to zvalo, i reći: ‘Dobro! Tu ima ličnih podataka i njih ćemo izuzeti, a dostupnim učiniti podatke potrebne da se zadovolji javnih interes'”, rekao je ranije Kovačević.

 

(Global CIR/NN)

Komentiraj