INFEKTIVNA KLINIKA SPREMNA ODGOVORITI U SLUČAJU NAJVEĆIH EPIDEMIJA! Prof.dr. Izetbegović: Izvrsni rezultati odraz su ozbiljnog i odgovornog rada

Zahvaljujući odličnoj organizaciji rada na svim klinikama, stručnom osoblju i najsavremenijoj dijagnostičkoj i terapijskoj opremi Klinički centar Univerziteta u Sarajevu postaje zdravstvena ustanova prepoznatljiva po kvaliteti usluga. Sve je veći broj pacijenata iz zemalja regiona koji se odlučuju za različite pretrage i operativne zahvate u KCUS.

Jedna od klinika na kojoj se bilježi porast pacijenata iz drugih zemalja je Klinika za infektivne bolesti, čija je Jedinica intenzivne njege jedina ovog tipa u FBiH koja raspolaže i respiratorima.

Multidisciplinarni pristup u liječenju bolesnika

Prema riječima šefa Klinike, doc.dr. Rusmira Baljića striktnim pridržavanjem postojećih procedura i pravila smanjena je pojava intrahospitalnih infekcija za 70% u proteklom periodu, te se još uvijek bilježi trend opadanja.

„Ponosni smo na Jedinicu intenzivne njege, multidisciplinarni pristup u liječenju bolesnika i dobre međuljudske odnose. U ovom trenutku raspolažemo svim neophodnim lijekovima za liječenje infektivnih oboljenja. Imamo stručan tim ljekara i medicinskog osoblja koji uz postojeću opremu mogu zadovoljiti sve zahtjeve u slučaju velikih epidemija. Sarađujemo sa svim kolegama iz KCUS, a posebnu saradnju imamo sa ljekarima Klinike za anesteziju i reanimaciju, mikrobiolozima te pedijatrima, s obzirom da su oko 20% naših pacijenata djeca“ – izjavio je doc.dr. Baljić.

Dodaje da u sklopu Klinike radi i Odjel za HIV/AIDS sa Centrom za besplatno, dobrovoljno i povjerljivo testiranje i savjetovanje, stručnim ljekarima i medicinskim osobljem.

„Nažalost, broj HIV pozitivnih pacijenata je u porastu. Na ovom odjelu uvijek imamo hospitalizirane bolesnike, bilo da se radi o ranije otkrivenim ili novootkrivenim slučajevima. Svi građani koji sumnjaju da su na bilo koji način bili izloženi virusu HIV-a, mogu doći u Centar i potpuno anonimno se testirati, te dobiti savjete kako se ubuduće zaštiti ukoliko se radi o rizičnoj populaciji. Jedan broj testiranja radimo za medicinske radnike iz cjele BiH, a imali smo i pacijente iz susjednih zemalja“ – kazao je doc.Baljić.

Glavna sestra Prijemno trijažne ambulante, Hodžić Suvada, DMS, na ovoj Klinici radi više od trideset godina. Ističe da rad s pacijentima zahtijeva puno razumijevanja i pažnje, ali zahvaljujući dobroj radnoj atmosferi lakše se prevazilaze teške situacije.

„Imamo odlične uslove rada, sve potrebne lijekove i opremu, kolege koje su u svako doba spremne pritrčati u pomoć. Ambulanta u kojoj vršimo trijažu i preglede radi 24 sata dnevno. Dolaze nam pacijenti sa akutnim i hroničnim infekcijama, ali i sa internističkim tegobama. Edukacije i treninzi koji se sprovode za medicinske sestre i tehničare su nam od velikog značaja, jer se trudimo dati svoj maksimum kada je u pitanju zdravlje naših pacijenata“ – navela je Hodžić.

Postajemo prepoznatljivi po stručnosti i kvaliteti usluga

Generalna direktorica KCUS, prof.dr.Sebija Izetbegović ističe da su izvrsni rezultati odraz ozbiljnog i odgovornog rada svih ljekara i medicinskog osoblja.

Raduje me činjenica da su naši infektolozi uvaženi među svojim kolegama izvan BiH, te da se veliki broj njihovih naučnih radova objavljuje u svjetskim zdravstvenim časopisima. Odlazak na kongrese i naučne skupove više nije formalan, već se po povratku odmah primjenjuju stečena znanja u radu s pacijentima. Ljekari velikih centara traže savjete naših infektologa po pitanju određenih slučajeva sa kojima se oni ranije nisu susretali.

Postajemo prepoznatljivi po stručnosti i kvaliteti usluga. Edukacije i stručno usavršavanje naših uposlenika praćeni su zanavljanjem opreme i aparata, te adaptiranjem prostorija za boravak ljekara i bolesnika. Odjel za HIV posebno je aktivan kada je u pitanju dizanje svijesti građana o značaju testiranja, te davanja savjeta o mjerama prevencije i zaštite.

Vršimo analize dešavanja u pogledu porasta raznih oboljenja, te nastojimo poboljšati uslove liječenja u slučaju povećanja broja oboljelih u BiH. Kao najveći zdravstveni centar u BiH nastojimo ići u korak sa svjetskim zbivanjima na polju zdravstva“ – navela je prof.dr.Izetbegović.

 

(Global CIR)

Komentiraj