VOJNA DELEGACIJA OS BiH U SAD-u: Mašović posjetio Komandu i jedinice Nacionalne garde Maryland

Vojna delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predvođena načelnikom Zajedničkog štaba generalpukovnikom Senadom Mašovićem, u nedjelju, 14. oktobra, okončala je prvi dio službene posjete Sjedinjenim Američkim Državama.

Mašović posjetio Komandu i jedinice Nacionalne garde Maryland

Tokom prethodna tri dana održan je susret sa zamjenikom guvernera Savezne države Maryland Boydom Rutherfordom, te upriličene posjete Komandi 29. Borbene avijacijske brigade, lokaciji i jedinicama iz sastava 175. Krila (Wing) zrakoplovnih snaga Marylanda, kao i Komandi Nacionalne garde (NG) Maryland u Baltimoreu, u čijem sklopu se nalazi i Operativni centar za državu Maryland – MEMA (Maryland Emergency Management Agency).

Tokom razgovora sa zamjenikom guvernera Rutherfordom, Mašović je prezentovao rezultate uspješne partnerske saradnje OS BiH i NG Maryland. Rutherford je izrazio zadovoljstvo dostignutim nivoom saradnje i istakao potrebu da se nastavi kroz postojeće, ali i kroz nove projekte koji će pomoći OS BiH u dostizanju višeg stepena opremljenosti i obučenosti, imajuću u vidu kapacitete s kojim NG raspolaže.

Posebno je naglasio značaj projekata koji imaju za cilj saradnju s civilnim strukturama, a tiču se prevencije i sprečavanja, kao i reakcije na različite elementarne nepogode, pohvalivši angažman OS BiH u elementarnim nepogodama koje su zadesile BiH u prethodnom periodu.

Mašović je izražavajući zadovoljstvo prezentovanim naglasio kako se ove godine obilježava 15 godina uspješne dugogodišnje saradnje OS BiH i NG Maryland, iznoseći očekivanja da će ona biti nastavljena i dodatno proširena u narednom periodu.

Susretu je prisustvovao i ambasador BiH u SAD Haris Hrle, te zamjenik komandanta NG Maryland brigadni general Adam Flasch.

Obilazeći 29. Borbenu avijacijsku brigadu i jedinicu pod nazivom 175. Wing zrakoplovnih snaga države Maryland, delegaciji OS BiH prezentovane su taktičko-tehničke mogućnosti, organizacija i realizacija multidimenzionalnih zadataka ovih jedinica s posebnim osvrtom na upotrebu i održavanje helikoptera i borbenih aviona.

Osim toga, komandanti jedinica upoznali su generala Mašovića s organizacijsko-formacijskom strukturom jedinica u sastavu komande, misijom, tekućim zadacima i planovima u narednom periodu.

Mašović je naglasio značaj dostignutog stepena zračne mobilnosti kao i važnost istog za uspješno izvršavanje borbenih, ali i misija pomoći civilnom stanovništvu u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Izrazio je nadu da će OS BiH u narednom periodu imati priliku da povećaju stepen modernizacije koji bi uključivao i nabavku helikoptera, a u cilju jačanja zračne mobilnosti kako bi u svakom momentu bile spremne pružiti podršku svojim jedinicama, ali i stanovništvu BiH u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

U Komandi NG Maryland, između ostalog, delegaciji OS BiH je prezentovan način rada i misija savremeno opremljenog združenog Operativnog centra za Saveznu državu Maryland – MEMA, s njegovim tehnološkim i praktičnim mogućnostima, aktivnostima na prevenciji, te aktivnostima nakon nastanka elementarnih i drugih nesreća.

Također, održan je i informativni brifing o organizacijskoj strukturi, aktivnostima i planovima Komande, koji je organizovala komandant Nacionalne garde Maryland generalmajor Linda Singh, sa saradnicima.

Ona je izrazila spremnost za nastavak ove dugogodišnje saradnje i u budućnosti, te istaknula snažnu podršku koju OS BiH i država BiH imaju od SAD-a. Pohvalila je uspjehe koje postižu pripadnici OS BiH i iskazala zadovoljstvo rezultatima koje postižu učešćem u operacijama podrške kolektivne sigurnosti u Afganistanu, ali i učešćem u zajedničkim vježbama organizovanih od strane NG Maryland. Generalmajor Singh istakla je kako je partnerstvo OS BiH i države Maryland od krucijalne važnosti i da OS BiH svojim aktivnostima čine mnogo na uključenju Bosne i Hercegovine u euroatlantske integracije.

Mašović je, između ostalog, upoznao Singh o trenutnim aktivnostima koje OS BiH provode u zemlji i inostranstvu, kao i učešću OS BiH u mirovnim operacijama, iskazujući zadovoljstvo njihovim učinkom i uspjesima. Posebno je istakao značaj regionalne saradnje i zajedničkih aktivnosti, a u vezi s tim najavio početak organizacije takmičenja „Najbolji Ratnik“ u Bosni i Hercegovini, koje bi se održalo na nivou OS BiH, a kasnije proširilo na zemlje regije.

Mašović je izrazio zahvalnost za pomoć koju SAD pruža OS BiH, a pri tome posebno istaknuvši uspješnu saradnju sa NG Maryland. Kako je naglasio, saradnja dviju zemalja je izuzetno važna, ali postoji mogućnost proširenja saradnje, od koje bi korist imale i ostale strukture u BiH te je u sklopu toga razgovarano o mogućnosti posjete predstavnika drugih institucija u BiH koji imaju misiju reagovanja i pomoći civilnim strukturama uslijed elementarnih nepogoda.

Mašović je još jednom naglasio da OS BiH imaju dobro obučene i sposobne vojnike, podoficire i oficire, što potvrđuje velik broj pohvala koji stižu od visokorangiranih oficira iz različitih zemalja, bilo da se radi o vježbama, različitim vidovima obuke i edukacije, ili učestovavanju u operacijama podrške miru, ali također i da nije zadovoljan sa dostignutim stepenom opremanja i modernizacije komandi i jedinica OS BiH. U tom smislu, Mašović je izrazio potrebu za nastavkom pružanja pomoći prema OS BiH od OS USA, NG Maryland i SAD u cjelini, što bi u konačnici, uz korištenje sopstvenih kapaciteta na realizaciji već razvijenih projekta za modernizaciju, OS BiH stvorilo uslove za još efikasnije izvršavanje misija u zemlji i van zemlje.

Delegacija OS BiH nastavlja posjetu u Washingtonu gdje na poziv načelnika Združenog generalštaba Oružanih snaga SAD generala Josepha Danforda od 15. do 17. oktobra učestvuje na Konferenciji načelnika odbrana na temu ”Borba protiv nasilnih ekstremističkih organizacija.”

U sastavu delegacije OS BiH, pored generalpukovnika Senada Mašovića, su i šef kabineta načelnika ZŠ OS BiH brigadir Edin Fako, glavni podoficir OS BiH Mario Bagarić, oficir za odnose s javnošću ZŠ OS BiH kapetan Elman Čosić i oficir za vezu sa Marylandom i ujedno pomoćnik vojnog atašea pukovnik Slobodan Simić. U pratnji delegacije tokom ove aktivnosti je i vojni ataše SAD-a u BiH brigadir Mike Tarquinto, te oficir za bilateralnu saradnju OS BiH i NGMD kapetan Harrison Bittenbender, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

 

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj