ZAVRŠEN SASTANAK SDA I BH. BLOKA! Izetbegović: Ponudili smo program za formiranje koalicije; Nikšić: Puno je konkretnih programskih stvari gdje se možemo složiti

Okončan je sastanak delegacija Stranke demokratske akcije (SDA) sa predstavnicima “bh. bloka”, kojeg čine Socijaldemokratska partija (SDP), Demokratska fronta (DF) i Naša stranka (NS).

Kvalitetan prijedlog programa

– SDA je danas dala jedan kvalitetan prijedlog programa za formiranje koalicija u periodu 2018. – 2022. Mislim da je, s obzirom na naša iskustva višegodišnja, a naročito u posljednjem mandatu, to jedna kvalitetna baza na kojoj se, zajedno sa koalicionim partnerima, može izgraditi dobar program. Mislimo da sljedeći period u ove četiri godine pruža mogućnost da BiH napravi jedan najveći iskorak u postdejtonskom periodu, kada je u pitanju evropski i NATO put i obnova ekonomija – izjavio je nakon sastanka predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Izetbegović je kazao da danas nije postignut dogovor o koalicionim nastupu ovih stranaka.

– SDA insistira na tome da koalicije treba da čine pobjedničke stranke, da bi imali jednu jaku programski baziranu koaliciju. S druge strane, “bh. blok” izbjegavaju koaliciju sa etničkim strankama, gdje uključuju i SDA. Ne vidim način da se etnički bazirane stranke izbjegnu. Ne vidim put da se napravi stabilna vlast, a da se izbjegnu velike stranke koje su dobile snažnu podršku glasača, poput SNSD-a, HDZ-a i SDA – kazao je Izetbegović, dodavši da se nada kako će sastanci SDA i “bh. bloka” biti nastavljeni.

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić je kazao da je danas otvoren niz tema te da je razgovarano otvoreno i iskreno.

Puno je programskih stvari gdje se možemo složiti

– Puno je stvari oko kojih imamo različite poglede i različito viđenje, ali je puno stvari, pogotovo onih konkretnih programskih gdje se možemo složiti. Ono što je važno reći je da pravimo i mi  jasnu razliku između vladajućih stranaka kada je u pitanju odnos prema državi i odnos prema historiji. Mi smo danas došli na razgovor prvi put kao ovaj blok. Razgovarat ćemo i sa drugim partijama koje iskažu interes. Svakako da do otvaranja eventualnih pregovora oko konstituisanja vlasti, važno je da smo dobili program koji je SDA pripremila – izjavio je Nikšić.

Predsjednik SDP-a je najavio i vlastite prijedloge i principe do kraja ove sedmice, kojim će se definirati program djelovanja vlasti u narednom periodu.

Izetbegović je, govoreći o potencijalnoj koaliciji na državnom nivou, kazao da bi to trebali biti SNSD, HDZBiH, SDA i “bh. blok”.

– Mi smo jasno rekli da u ovom trenutku nismo spremni biti dio priče sa nacionalnim strankama. Vidjet ćemo kako će to dalje ići. Programi su opredjeljujući, ako ćemo podržavati neku manjinsku vladu, ali dio koalicije u ovom trenutku nema – dodao je Nikšić.

Nikšić je kazao da postoji načelan dogovor sa HDZ-om BiH o održavanju sastanka, a da bi se razgovori mogli voditi i sa SNSD-om.

– Mislim da je važno da uspostavimo novu kulturu dijaloga. Ne moramo se dogovoriti, ali moramo razgovarati – izjavio je Nikšić.

Bez preciznog datuma o sastanku sa SNSD-om

Kada je SDA u pitanju, Izetbegović je izjavio da nije preciziran datum sastanka sa SNSD-om, ali da to sigurno neće biti prije 6. decembra i konstituirajuće sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

S obzirom da je najavljeno aktiviranje MAP-a za članstvo BiH u NATO-u, Izetbegović je izjavio da ne može biti blokiranja tog procesa.

– Naše opredjeljenje, Zakon o odbrani, jasno je kazao kako stoje stvari vezane za naše pretenzije u odnosu na NATO. To je podržao svojevremeno i SNSD i gospodin Radmanović i Milorad Dodik. To su stvari koje idu svojim tokom. Doći će do aktivacije MAP-a i ja to pozdravljam – kazao je Izetbegović.

Ponuđeni program SDA

Predstavnici Stranke demokratske akcije (SDA) predstavili su danas strankama okupljenim u Bh. blok (SDP, Naša stranka i DF) prijedlog programa pod nazivom “Principi i program djelovanja parlamentarnih većina za mandatni period 2018.-2022.” godine.

Radi se o sveobuhvatnom programskom dokumentu koji tretira sva ključna pitanja na euroatlantskom putu BiH i sve najpotrebnije reforme, uz konkretne mjere za njihovu implementaciju. Bosni i Hercegovini je, kako se navodi u dokumentu, potrebna održiva i stabilna koalicija za mandatni period 2018.-2022. koja će biti na snazi tokom cijelog mandata u svrhu postizanja željenih rezultata, ali i preuzimanja odgovornosti, što nije moguće ukoliko postoji politička fragmentacija i tijesne parlamentarne većine koje su teško održive.

– Osnovno obilježje političke situacije unutar Bosne i Hercegovine jeste politička fragmentiranost koja stalno proizvodi nestabilnost te otežava funkcionisanje institucija i provođenje potrebnih reformi. U političkom prostoru Bosne i Hercegovine potrebno je intenzivirati procese integracije i kohezije. Nedostatak povjerenja između političkih aktera prelijeva se na šire društvene odnose, stvarajući permanentno stanje političkog antagonizma koji otežava postizanje konsenzusa o ključnim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine. Takvo stanje za posljedicu ima zastoj i blokade reformskih procesa, širenje besperspektivnosti i nepovjerenja u sposobnost institucija da odgovore potrebama građana. Unatoč svim razlikama, ipak postoji niz zajedničkih imenitelja na osnovu kojih politički akteri u Bosni i Hercegovini, vođeni odgovornošću prema građanima, mogu i moraju postići dogovor i utemeljiti program rada – navodi se u uvodnom dijelu dokumenta.

Dokument je podijeljen u nekoliko programskih cjelina. Između ostalog, ističe se potreba očuvanja mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, bezrezervnog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Jedan od glavnih ciljeva je da Bosna i Hercegovina tokom 2019. godine dobije status kandidata za članstvo u EU, te da što prije nakon toga otpočne proces pregovora o 35 poglavlja pravne stečevine EU.

– Temeljne reforme potrebno je provesti kako bi se ispunila dva ključna uvjeta za članstvo u EU: 1. Stabilno i efikasno funkcionisanje institucija koje osiguravaju demokratiju, vladavinu prava i poštivanje ljudskih prava; 2. Funkcionalna tržišna ekonomija, konkurentnost, ekonomski rast i zapošljavanje – navodi se u programu.

Reforma izbornog zakonodavstva, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, reforma javne uprave i ekonomski rast i zapošljavanje također su elementi ovog programa, uz predložene konkretne mjere kako to realizirati.

Program se također fokusira na reformu zdravstvenog sistema, unapređenje položaja mladih i boračkih kategorija, održivi povratak i zaštitu životne sredine te masovnu izgradnju saobraćajne i energetske infrastrukture.

– Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH osigurane su finansijske pretpostavke za realizaciju masovnih infrastrukturnih javnih radova u oblasti saobraćajnog povezivanja i integracije zemlje. Donošenjem ovog Zakona postalo je operativno preko milijarda eura sredstava za izgradnju cestovne infrastrukture – stoji u dokumentu kojeg je predstavila SDA.

– Garant stabilnog funkcionisanja institucija su široke i održive parlamentarne većine, sastavljene od, prije svega, pobjedničkih stranaka, koje imaju demokratski kapacitet i legitimitet da obavljaju vlast na svim nivoima, sa jasnim programskim ciljevima koji će se ostvariti provođenjem precizno određenih mjera i aktivnosti. Izborni rezultati ukazuju da je takve koalicije moguće uspostaviti. Njihovo brzo i efikasno formiranje je pitanje odgovornosti političkih aktera i njihove spremnosti za dijalog. Vlast nas svim nivoima treba uspostaviti što brže, vodeći računa o cijeloj državi, i bez ikakvih uslovljavanja – ističu iz SDA u svom programu.

Među najzanimljivije i najznačajnije mjere svakako spadaju one koje se odnose na mlade. U dijelu programa pod nazivom “Unaprjeđenje položaja mladih i pronatalitetske mjere” se navodi:  Evropski ekonomski prostor, koji se temelji na principima konkurencije i tržišnog natjecanja, ima stroga ograničenja kada su u pitanju mogućnosti subvencioniranja. Poglavlje 19. (Socijalna politika i zapošljavanje) definiše ciljeve poboljšanja sistema socijalne zaštite, uz posebnu brigu za kategorije koje su manje zastupljene na tržištu rada, gdje se otvara prostor subvencije. S obzirom na poteškoće u zapošljavanju, predmet dugoročne subvencije treba biti kategorija mladih. Slijedeće mjere su prioritetne za unaprjeđenje položaja mladih:

• Subvencije za start-up firme koje pokreću mladi;
• Subvencije pri zapošljavanju i samozapošljavanju mladih;
• Povoljne kreditne linije za rješavanje stambenih pitanja mladih.

Pokrenuti i mjere podrške mladim bračnim parovima i porodicama s djecom:

• Razvoj i investiranje u sistem predškolskog odgoja (briga o djeci predškolskog uzrasta);
• Formiranje jedinstvenog Porodiljskog fonda Federacije BiH s ciljem izjednačavanja
naknada;
• Usvajanje Zakona o dječijoj zaštiti Federacije BiH;
• Formiranje Fonda dječije zaštite Federacije BiH;
• Povećanje broja porodica s pravom na dječiji doplatak;
• Povećanje dječijeg doplatka;
• Usvajanje izmjena Porodičnog zakona Federacije BiH s ciljem olakšanja procesa
usvajanja djece.

U dijelu “Unaprjeđenje položaja boračkih kategorija i civilnih žrtava rata” navodi se: U oblasti socijalne politike važno je posebnu pažnju posvetiti rješavanju statusa i prava demobilisanih boraca. Temelj za rješavanje ovih pitanja jeste donošenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica na nivou Federacije BiH. Položaj boračke populacije potrebno je rješavati i kroz podršku projektima zapošljavanja i samozapošljavanja demobilisanih boraca. Rješavanje zaštite prava branilaca i civilnih žrtava rata inicirati i kroz slijedeća rješenja na nivou
Federacije BiH:

• Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja;
• Zakon o pravima logoraša, žrtava torture i drugih civilnih žrtava rata;
• Finaliziranje izrade registra branilaca i njegova objavu i korištenje u skladu sa zakonom.

Kada je u pitanju dio “Saobraćajna infrastruktura” u programu SDA se navodi: Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH osigurane su finansijske pretpostavke a realizaciju masovnih infrastrukturnih javnih radova u oblasti saobraćajnog povezivanja i integracije zemlje. Donošenjem ovog Zakona postalo je operativno više od milijarde eura sredstava za izgradnju cestovne infrastrukture.

Unaprjeđenje cestovne infrastrukture:

• Izgradnja brzih cesta od Sarajeva prema Tuzli, Goraždu, Travniku, Bihaću, te od Stoca
prema Neumu;
• Izgradnja tunela Prenj na Koridoru Vc;
• Izgradnja dionice Koridora Vc na području Mostara;
• Izgradnja dionice Koridora Vc na području Žepča;
• Izgradnja brze ceste Lašva – Jajce;
• Izgradnja brze ceste Žepče – Tuzla;
• Izgradnja Prve transverzale u Sarajevu;
• Izgradnja autoputa Sarajevo – Beograd u dva pravca;
• Izgradnja autoputa na trasi Jadransko-jonske ceste kroz Hercegovinu.

Unapređenje željezničke infrastrukture:

• Rekonstrukcija i modernizacija pruge Sarajevo – Doboj;
• Završetak rekonstrukcije i modernizacije pruge Sarajevo – Čapljina;
• Projektovanje i izgradnja pruge Vareš – Banovići (Sarajevo – Tuzla).

Unapređenje kapaciteta u oblasti zračnih komunikacija:

• Izgradnja aerodroma u Bihaću;
• Proširenje kapaciteta i modernizacija aerodroma u Sarajevu;
• Proširenje kapaciteta i modernizacija aerodroma u Tuzli;
• Proširenje kapaciteta i modernizacija aerodroma u Mostaru

 

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj