‘Građansko-lijevi blok’ kao instrument fašističkih ideologija i politika

Prizvuk i miris devedesetih godina prošlog stoljeća ponovo su se mogli osjetiti i naslutiti u bh. javnosti proteklih dana koje je obilježila skandalozna ‘akademija’ povodom neustavnog dana RS-a.  ‘Balu vampira’ prisustvovao je i lider HDZ-a BiH Dragan Čović, zvanično potvrđujući da je hrvatsku politiku usmjerio istim onim kolosjekom kojim su je vodili njegovi prethodnici, iako se taj pravac  pokušaja stvaranja fašističkih paradržavnih tvorevina već jednom pokazao kobnim za hrvatski narod.

Čovićev  dvodnevni boravak u Beogradu 9. I 10. januara više nego simbolično pokazuje da je na djelu ista ona ‘sprega srpsko-hrvatskih velikodržavnih projekata’, koju su na temeljima ranijih fašističkih vizija, ozvaničili Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Nekoliko dana nakon Čovićevog ‘raporta’ , Vučić je javno ‘zažalio’ bosanske Hrvate uspoređujući ih sa kosovskim Srbima, pritom naglašavajući da i jednima i drugima treba ekskluzivno nacionalni entitet kako bi opstali. U svom deklarativnom zalaganju za EU, lider HDZ-a bi valjda trebao slijediti zajedničku sigurnosnu politiku Unije, a ne zajedničku sigurnosnu politiku Rusije i Srbije, jer je ruska vizija Balkana suprostavljena evropskoj viziji. Dakle, hrvatska politika, prema ponašanju Čovića nije lojalna politici EU, iako je na to obavezna, ako se već eksponira kao proevropska, demokratska.

Ima osnova za sumnju da je ćutnja Beograda na ugrožen položaj Srba u Hrvatskoj i u lokalnim sredinama BiH gdje je na vlasti HDZ, te da je ćutnja Zagreba, na ugrožen položaj Hrvata u RS-u, posljedica činjenice da je hrvatska politika generalno odbacila evropsku politiku prema BiH, a prihvatila i slijedi srbijansku politiku, koja je pod snažnim utjecajem Rusije. Nelojalnost HDZ-ovih lidera politici EU je više nego evidentna i dokaziva. Zašto EU ne reagira na tu nelojalnost prema sebi, posebno je pitanje. 

Sa svoje utabane staze žmirenja na nacionalističke i secesionističke ispade dvojca Dodik-Čović nije skrenula ni tzv. ‘probosanska građansko-lijeva politička i intelektualna elita’, koja se ponovo stavlja u funkciju velikosrpskih i velikohrvatskih projekata opravdavajući nove udružene zločinačke pothvate navodnim greškama koje je napravila ‘bošnjačka strana’. Slične teze su tokom devedesetih zastupali određeni deklarativno lijevo orijentirani političko-intelektualni krugovi, abolirajući tako krivice za agresiju, genocid i UZP Tuđmana, Miloševića, Karadžića, Bobana i ostale. Na taj način su postali instrumenti u rukama fašističkih politika i deologija te kamen oko vrata Bosni i bošnjačkom narodu.

‘Građansko-lijevi blok’ kao instrument fašističkih politika

Kao osnovni motiv i razlog za stvaranje zločinačke paradržavne tvorevine Herceg Bosne ondašnja i današnja hrvatska nacionalistička politička elita, opravdava lažima kako legalno izabrane vlasti Republike BiH ništa nisu radile na organizovanju otpora i odbrane naše zemlje od srbijanske agresije, pa su se onda Hrvati morali sami organizirati kako bi sačuvali državu i narod, jer su oni navodno prije bošnjačkih političara uočili tu opasnost.  Ako znamo da ovakve stavove iznosi i nešto liberalniji dio hrvatskog političkog establišmenta poput Krešimira Zubaka, onda možete samo zamisliti kakvim spektrom laži i obmana tek barataju tvrdolinijaši koji su činili okosnicu paradržavnog aparata HZHB-a. Sa druge strane, srpska haška politička elita opetovano ponavlja da je njihov pokušaj secesije i čin stvaranja paradržave reakcija na navodne planove Alije Izetbegovića i SDA o stvaranju tzv. ‘islamske države’ u BiH. Tako su se Srbi prema riječima samog Radovana Karadžića navodno žrtvovali da odbrane Evropu od ‘islamskog fundamentalizma i terorizma’.

Uloga hrvatskih i srpskih nacionalista i njihovi projekti su jasno definirani haškim presudama kao zločinački pothvati sa genocidnim namjerama protiv bošnjačkog naroda. Međutim, u našoj javnosti nikada do kraja nije razriješena i definirana uloga i funkcija tzv. ‘građanskih političara, univerzitetskih profesora, lijevo orijentiranih novinara i sl’ u tom procesu. Otkud ta idealna podudarnost ideja i politika velikosrpske i velikohrvatske politike sa jedne strane i navodne ‘ljevice’ sa druge strane po pitanju odnosa prema prvom predsjedniku R BiH Aliji Izetbegoviću, SDA, Armiji BiH, organizatorima otpora… Čak i danas navodni ljevičari u pratnji čitave bulumente univerzitetskih i novinarskih tupavaca, poput npr. Envera Kazaza, zastupaju velikohrvatsku tezu kako bošnjačko i bh. rukovodstvo nije pravovremeno i ispravno odgovorilo na agresiju, sa jedne strane, te velikosrpsku nebuloznu laž, kako je Izetbegović htio na tlu BiH osnovati ‘muslimansku findžan državicu’, sa druge strane. Čak i prethodna izborna kampanja 2018. je od strane nekih nominalno  ljevičarskih, ali i navodno bošnjačkih stranaka, bila začinjena sličnim mantrama uz dodatne nakalemljene krivice koje se stavljaju na teret SDA i Izetbegoviću. Postizborno odbijanje koalicija sa SDA i formiranje nekih kantonalnih šestorki i sedmorki opravdava se istim ‘tezama i razlozima’.Stvari su otišle dotle da je jedan nekadašnji član SDA optužio svoju bivšu stranku da je sudjelovala u ‘narušavanju multietničnosti Sarajeva’ kroz progon Srba.

Međutim, ‘fina gradska raja’ i ‘urbana ljevica’ otišla je i korak dalje. Sada čak zastupaju tezu da je cijeli ‘međunacionalni problem’ u BiH nastao osnivanjem SDA, kao ‘prve nacionalne stranke’ , zbog koje su se navodno kao rekacija pojavile nacionalne stranke poput SDS-a i HDZ-a, inače nosioci zločinačkih projekata. 

Pritom se zaboravljaju činjenice kako je HDZ Hrvatske osnovan 1989. godine i da je imenovao svoje predstavnike u svim gradovima u BiH gdje je to bilo moguće.  Tako je na osnivačkoj skupštini  SDA 26.5.1990., u ime HDZ-a Sarajevskog okruga,  govorio Davor Perinović, kasnije prvi predsjednik HDZ-a BiH koga je naslijedio Stjepan Kljujić. Ako HDZ nije postojao u BiH u čije ime je tada govorio taj čovjek. Podsjećamo, SDA je osnovana maja 1990. godine, a pojava Perinovića da pozdravi nastanak SDA, znači da je HDZ u BiH postojao prije nastanka SDA. Ako znamo da je slično kao što je u Srbiji većina srpskih predstavnika iz CK prešla u SPS, većina srpskih predstavnika u BiH prešla u SDS, dolazimo do spoznaje da su i HDZ i SDS već imale razvijenu infrastrukturu u trenutku kada se osniva SDA, jer BiH ni srbijanska ni hrvatska strana nisu priznavale kao državni entitet, već kao dio svoga etničkog prostora kojeg će pripojiti svojim državama pa su centrale iz Beograda i Zagreba vodile ‘kadrovsku politiku’ HDZ-a i SDS-a u našoj zemlji.

Udar na autohtonost

Cijeli ovaj udar na autohtonost bošnjačkog političkog i vojnog organizovanja s početka devedesetih ide na ruku velikosrpskoj i velikohrvatskoj političkoj kuhinji. Osporavanjem autohtonosti političkog organizovanja Bošnjaka kroz SDA, osporava se i sposobnost ovog naroda da se samostalno organizuje i na vojnom planu i to kao izraz vlastitih težnji, htijenja i historijskog iskustva, što onda otvara vrata tezama kako je cjelokupni pokret otpora agresiji u BiH rezultat nekih stranih ‘bliskoistočnih ideologija’ i da je imao sasvim druge ciljeve od onih javno proklamovanih,a to su nezavisna, suverena i slobodna država ravnopravnih naroda i građana.

Ako je već takvo stanje u ‘bh ljevici’ i ‘anti-SDA bloku’, onda nas  i ne treba čuditi najsvježiji pokušaj oduzimanja prava Bošnjacima u Kantonu Sarajevu da svoj ustavom zagarantovani bosanski jezik u đačkim knjižicama imenuju upravo njegovim historijskim nazivom, a ne nekim novokomponovanim složenicama koje podsjećaju na relikte ranijih vremena kada je naziv našeg jezika zvanično bio osporavan. To je još jedan stepen u degradaciji bošnjačke nacionalne i državotvorne svijesti, dok srpski i hrvatski nacionalisti ponovo ‘oštre zube’ kako bi konačno raskomadali ovu zemlju, pravdajući to istim onim tezama ‘ o radikalizmu i nedoraslosti bošnjačke politike’,  koje im kao i u ranijim vremenima podastire ‘urbana ljevica’ i ‘fina gradska raja’, stavljajući se ovaj put u službu antievropske politike koju dirigira Moskva.

(Global CIR Team)

Objavljeno u:

1 Komentaron this Post

  1. Kakva ljeveca oni su obicni Uhljebi !!!!

    Reply

Komentiraj