TRAŽE IZMJENE USTAVA I IZBORNOG ZAKONA! Evo šta stoji u danas usvojenoj Deklaraciji HNS-a!

Hrvatski narodni sabor /HNS/ usvojio je danas Deklaraciju kojom se traže izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH, te ocjenjuje da je trenutno ustavno, institucionalno i političko stanje u potpunosti neprihvatljivo za Hrvate u BiH. 

Slikovni rezultat za hns usvojio deklaraciju

U Deklaraciji se navodi da je potrebno pristupiti takozvanoj briselskoj nadogradnji dejtonskog temelja, odnosno, ustavnim, zakonskim i institucionalnim promjenama na načelima federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti i legitimnog političkog predstavljanja, kako je navedeno u rezolucijama Evropskog parlamenta iz 2014. i 2017 godine.

Iz HNS navode da je to neophodno kako bi BiH mogla nastaviti i uspješno završiti svoj evroatlantski put, odnosno postati punopravna članica EU i NATO-a.

U tekstu se pojašnjava da to podrazumijeva novu i racionalniju administrativno-teritorijalnu organizaciju zemlje koja će na jednak način uvažiti sva tri konstitutivna naroda dosljednom operacionalizacijom načela iz preambule dejtonskog Ustava o konstitutivnosti naroda.

U Deklaraciji se navodi da su naknadne izmjene Ustava BiH od OHR-a dovele u pitanje Ustav i dejtonsku BiH, hrvatsku konstitutivnost u BiH, a Hrvate stavile u podređenu i neravnopravnu ustavnu, institucionalnu i političku poziciju u odnosu na Bošnjake i Srbe.

HNS ocjenjuje da je dejtonska BiH neostvarena zemlja u dubokoj ustavnoj, institucionalnoj i političkoj krizi.

U tački Deklaracije pod nazivom “Evropeizacija Dejtona – Briselska nadogradnja” navodi se da glavne uzroke nefunkcionalnosti i nestabilnosti dejtonske BiH treba tražiti u unutarističkim i separatističkim ciljevima, koji su suprotstavljeni osnovnim dejtonskim načelima i modelima.

U Deklaraciji HNS-a, koja se sastoji od seda tačaka, navodi se da su evroatlantske integracije strateški cilj hrvatskog naroda u BiH.

“BiH je naša domovina – nezavisna, cjelovita, stabilna i prosperitetna, kao optimalan okvir za ostvarenje hrvatskih nacionalnih interesa”, navodi se u Deklaraciji.

HNS u Deklaraciji odbacuje kvalifikacije Haškog tribunala o udruženom zločinačkom poduhvatu koje se, kako se navodi, neosnovano i nepravedno pripisuju Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj Republici Herceg-Bosni i Hrvatskom vijeću odbrane.

“Takva zlonamjerna kvalifikacija se, nažalost, koristi za pokušaj ostvarenja ratnih ciljeva jedne od strana u ratu u BiH i eliminisanja hrvatskog naroda kao političkog subjekta u BiH”, navodi se u tekstu.

U Deklaraciji se naglašava da je “politička stabilnost i vladavina prava – temelj privrednog razvoja i demografske obnove”.

U Deklaraciji su navedene smjernice za djelovanje HNS-a, čija je primarna svrha okupljanje i koordinisano zajedničko djelovanje svih političkih subjekata u BiH sa hrvatskim predznakom, a s ciljem postizanje pune konstitutivnosti i ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH sa druga dva konstitutivna naroda.

U smjernicama su, kao prioriteti, navedeni izmjene Ustava u skladu sa načelima ove deklaracije, izmjene Izbornog zakona BiH, sprovođenje odluke Ustavnog suda BiH koja se odnosi na grad Mostar, podrška postojećim i pokretanje novih javnih medija na hrvatskom jeziku, uključujući i Javni RTV servis.

Među smjernicama je i dalja internacionalizacija hrvatskog pitanja u BiH, uključujući i institucionalno povezivanje Hrvatskom i Hrvatima u svijetu, nastavak programskog povezivanja i osnaživanja obrazovnih, naučnih i kulturnih institucija, reforma poreskog sistema s ciljem pravednijeg prikupljanja i raspodjele javnih prihoda i jačanje privredne pozicije.

HNS je u smjernicama za svoj rad naveo i rješavanje problema iseljavanja i demografske obnove.

U nastavku objavljujemo integralnu verziju usvojene Deklaracije:
 
1. BiH naša domovina – neovisna, cjelovita, stabilna i prosperitetna BiH kao optimalan okvir za ostvarenje hrvatskih nacionalnih interesa
 
Mi legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda u BiH izražavamo svoje jasno, čvrsto i nedvosmisleno opredjeljenje za:
 
–  neovisnu, cjelovitu, stabilnu i prosperitetnu BiH kao optimalan okvir za ostvarivanje hrvatskih nacionalnih interesa i ciljeva u BiH,
–  ostvarivanje pune pravne i stvarne konstitutivnosti Hrvata u BiH i njihove jednakopravnosti s Bošnjacima i Srbima,
–  izgradnju i jačanje institucija zajedničke nam države i domovine jednakopravnih konstitutivnih naroda i ostalih građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda,
 
Svjesni činjenice kako u BiH postoje i sasvim drugačiji pogledi o njenoj budućnosti, upozoravamo na opasnost i pogubnost politika koje:
 
–  negiraju Ustavna i Daytonska načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda (unitarizam),
–  relativiziraju i negiraju neovisnost i cjelovitost BiH (separatizam).

Velikim doprinosom našoj borbi za neovisnu, cjelovitu, stabilnu i prosperitetnu BiH u kojoj će hrvatski narod biti konstitutivan i jednakopravan s Bošnjacima i Srbima smatramo Deklaraciju Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH te snažno pozdravljamo donošenje iste.
 
2. Daytonska BiH – neostvarena država u dubokoj ustavnoj, institucionalnoj i političkoj krizi
 
Izvorni Washingtonski i Daytonski sporazumi uvažili su i operacionalizirali hrvatsku konstitutivnost u BiH i osigurali relativno visok stupanj ustavne i institucionalne jednakopravnosti Hrvata s Bošnjacima i Srbima. Naknadne izmjene spomenutih sporazuma kroz nametnute ustavne amandmane od strane OHR-a i pogrešnu interpretaciju u značajnoj mjeri su promijenile karakter tih sporazuma te, među ostalim, dovele u pitanje, Ustav i daytonsku BiH, hrvatsku konstitutivnost u BiH, a Hrvate stavile u podređenu i neravnopravnu ustavnu, institucionalnu i političku poziciju u odnosu na Bošnjake i Srbe. 
 
Stoga je trenutno ustavno, institucionalno i političko stanje u potpunosti neprihvatljivo za Hrvate u BiH:
 
– jer im negira pravo legitimnog političkog predstavljanja, odnosno, ne osigurava im da ih u tijelima vlasti na svim administrativno-političkim razinama koje su državni i entitetski ustavi namijenili legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda predstavljaju njihovi legitimno izabrani politički predstavnici. O tome, među ostalim, svjedoče i činjenice kako je u dva navrata na razini Federacije BiH uspostavljena vlast bez legitimnih hrvatskih predstavnika („Alijansa“ i „Platforma“) te je u tri navrata Hrvatski član Predsjedništva BiH izabran suprotno političkoj i izbornoj volji hrvatskog naroda, odnosno nametnut Hrvatima pravnim, političkim i izbornim nasiljem. Pored toga što je čin ponovnog nametanja hrvatskog člana Predsjedništva BiH nelegitiman i nelegalan te moralno koruptivan čin on je i uvreda hrvatskom nacionalnom i političkom dostojanstvu te simbol hrvatskog obespravljivanja i dekonstituiranja, 

–  jer im negira pravo da slobodno raspolažu rezultatima svoga rada nepravednim prelijevanjem financijskih sredstava  koja stvaraju ljudi i poduzeća u većinskim hrvatskim općinama i županijama u područja i institucije u kojima Hrvati ne raspolažu instrumentima zaštite i artikulacije svojih nacionalnih interesa,

– jer im negira pravo slobodno raspolagati društvenim, kulturnim i prirodnim resursima na područjima gdje stoljećima žive, preko nepravednih i nametnutih zakona, donesenih preglasavanjem, odnosno političkim i institucionalnim nasiljem,

– jer im uskraćuje i negira,ne samo konstitutivna prava, nego i prava na kulturnu, obrazovnu i medijsku autonomiju čak i u stupnju i obliku kojeg u nacionalnim državama uživaju pripadnici nacionalnih manjina. 

– jer ih izlaže nesrazmjernom riziku od politički, ideološki i nacionalno motivirane pravosudne represije, osobito kada je u pitanju braniteljska populacija, obzirom da u represivnom aparatu i najvišim pravosudnim tijelima odlučujuću ulogu  imaju predstavnici ostala dva naroda ili Hrvati mahom od njih izabrani,

– jer ih izlaže kontinuiranom, organiziranom i upravljanom političkom, ideološkom i medijskom nasilju koje ima mnoštvo elemenata paraobavještajnog djelovanja, govora mržnje i ratnoga huškanja s ciljem diskreditiranja i ocrnjivanje svih društvenih i političkih aktera koji javno zagovaraju načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda. 

– jer sve navedeno, među ostalim razlozima, snažno utječe na proces iseljavanja Hrvata iz BiH i dovodi do vrlo ozbiljnih demografskih problema u okviru hrvatskog nacionalnog korpusa.
 
 3.Europeizacija Daytona – Briselska nadogradnja
 
Unitaristički i separatistički ciljevi i interesi nespojivi su i izravno suprotstavljeni temeljnim daytonskim načelima i modelima, stoga u njima treba tražiti glavne uzroke nefunkcionalnosti i nestabilnosti daytonske BiH. Rješenja akutnih i kroničnih kriza treba tražiti kroz povratak Daytonu i njegovu temeljnom načelu konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda.
 
Kako bi BiH mogla nastaviti i uspješno završiti svoj euroatlanski put, odnosno postati punopravna članica EU i NATO-a nužno je pristupiti takozvanoj briselskoj nadogradnji daytonskoga temelja, odnosno, ustavnim, zakonskim i institucionalnim promjenama na načelima federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti i legitimnog političkog predstavljanja, kako je navedeno u rezolucijama Europskoga parlamenta iz 2014. i 2017 godine.
 
To podrazumijeva novu i racionalniju administrativno-teritorijalnu organizaciju zemlje koja će na jednak način uvažiti sva tri konstitutivna naroda dosljednom operacionalizacijom načela iz preambule daytonskoga ustava o konstitutivnosti naroda.

Svrha tih promjena treba biti: 
 
a)  u što većoj mjeri uskladiti ustavne odredbe i zakonske norme s natkrovljujućim načelom Ustava BiH, načelom konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti tri konstitutivna naroda Bošnjaka, Hrvata i Srba,
 
b) osigurati što veći stupanja individualnih, ljudskih i građanskih prava svakom državljaninu BiH bez obzira na njegovu nacionalnu (ne)pripadnost. U praksi, to bi značili u punom opsegu provesti mjerodavne odluke Ustavnog suda BiH  i Europskoga suda za ljudska prava.
 
Promjene Ustava i izbornog zakona trebaju uvažavati sljedeća načela:
 
–  legitimno političko predstavljanje i međusobna jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda na svim administrativno-političkim razinama u BiH u onim tijelima i institucijama koje je Ustav BiH namijenio legitimnom zastupanju konstitutivnih naroda
–  osiguranje bez diskriminacije prava pripadnicima nacionalnih manjina i grupe ostalih da biraju i budu birani.
 
Upravo su Belgija i Bruxelles, kao sjedište EU, primjer i dokaz kako su načela federalizma i konsocijacijske demokracije dio europske pravne i političke stečevine te kako je moguće i poželjno ta načela uskladiti s načelima individualnih, ljudskih i građanskih prava i sloboda, odnosno, primjer i dokaz kako je moguće na daytonskom temelju napraviti briselsku nadogradnju.
 
HNS BiH će pripremiti novi integrirani Prijedlog izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH koji zadovoljava sva gore navedena načela.
 
 
4. Euroatlantske integracije
 
Strateški cilj hrvatskog naroda u BiH je što brže članstvo BiH u EU i NATO-u. Članstvo u EU i NATO-u je najvažniji vanjskopolitički cilj Bosne i Hercegovina kao države i HNS-a BiH kao krovne organizacije hrvatskog naroda u BiH. 
 
Mi, politički predstavnici hrvatskog naroda u BiH smo ponosni na ulogu koju su članovi HNS BiH imali u predvođenju EU puta u Bosni i Hercegovini, uključujući i stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2015. godine, predaju zahtjeva za članstvo u EU u veljači 2016. i predaju odgovora na Upitnik EU-e u veljači 2018. Posebno pozdravljamo uspostavu mehanizma koordinacije koji omogućuje svim narodima u BiH da na svim razinama vlasti, od županija do države, kroz usuglašen glas jasno i glasno iskažu svoju potporu pristupanju BiH EU i imaju jednakopravnu poziciju tijekom pregovora.  
 
HNS BiH se čvrsto zalaže za što bržu provedbu svih nužnih reformi na putu prema EU i NATO-u, uključujući što skorije zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) kao jednog od preduvjeta za punopravno članstvo BiH u EU, te kako bi se osigurao puni suverenitet BiH kao nezavisne, cjelovite, stabilne i prosperitetne države čije institucije su sposobne preuzeti odgovornost za državu i njezin suverenitet.
 
Pozdravljamo ulogu i doprinos članova HNS BiH za aktivaciju MAP-a koje je BiH dobila u prosincu 2018. godine.
 
Za ubrzanje našeg europskog puta i očuvanje konstitutivnosti i jednakopravnosti Hrvatskog naroda u BiH posebno ističemo doprinos dužnosnika Republike Hrvatske kao i hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. 
 

5. Zaštita digniteta Domovinskog rata   
 
Hrvatsko vijeće obrane vodilo je pravedan i legitiman, obrambeni, a ne osvajački rat u kojem je branilo teritorij na kojem živi hrvatski narod unutar međunarodno priznatih granica Bosne i Hercegovine.
 
Temeljne vrijednosti Domovinskog rata su sloboda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštovanje prava čovjeka. U skladu s temeljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb.
 
Radi dostojanstva Domovinskog rata pravosuđe u Bosni i Hercegovini dužno je procesuirati sve slučajeve pojedinačnih ratnih zločina i svih drugih zločina počinjenih u ratu, strogo primjenjujući načela individualne odgovornosti i krivnje. Odlučno se suprotstaviti selektivnim i tendencioznim optužnicama po zapovjednoj odgovornosti prema zapovjednicima Hrvatskog vijeća obrane. Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branitelja i građana koji su sudjelovali u obrani Bosne i Hercegovine.
 
Odbacujemo kvalifikacije Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o udruženom zločinačkom pothvatu koje se neutemeljeno i nepravedno pripisuju Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj Republici Herceg Bosni i Hrvatskom vijeću obrane. Takva zlonamjerna kvalifikacija se, na žalost, koristi za pokušaj ostvarenja ratnih ciljeva jedne od strana u ratu u Bosni i Hercegovini i eliminiranja hrvatskog naroda kao političkog subjekta u Bosni i Hercegovini. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju nije bio pozvan u predmetu „Prlić i drugi”, niti je on uopće pozvan, kako je i sam presudio 2007. godine, da odlučuje o pitanjima državne odgovornosti, jer je njegova nadležnost kaznena i proteže se samo na pojedince.
Hrvatska zajednica Herceg Bosna, Hrvatska Republika Herceg Bosna i Hrvatsko vijeće obrane odlučujuće su doprinijeli očuvanju i obrani Bosne i Hercegovine.

Pozivamo građane, državne i društvene institucije, udruge i medije, da na navedenim načelima štite temeljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše narodne ravnopravnosti i civilizacijske budućnosti Bosne i Hercegovine.
 
6. Politička stabilnost i vladavina prava – temelj gospodarskog razvoja i demografske obnove
 
Politička stabilnost je temelj za vladavinu prava, gospodarski rast, demografsku obnovu i opći napredak BiH kao države i Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH. Za postizanje političke stabilnosti nužno je da su sva tri konstitutivna naroda uistinu konstitutivna i jednakopravna na cijelom teritoriju BiH, poštivanje Ustava BiH i vladavine prava, kao i odustajanje političkih opcija od protuustavnih, antidaytonskih i potencijalno pogubnih politika separatizma i unitarizma. 
 
S obzirom da veliku prepreku razvoju Bosne i Hercegovine, uspostavi konkurentnijeg gospodarstva i socijalne pravde, te dolasku stranih investicija, predstavlja pravna nesigurnost i korupcija, nužno je čim prije postići najširi politički i društveni konsenzus te osigurati političku klimu i institucionalni kapacitet za učinkovitu borbu protiv korupcije.
 
Bez razvoja gospodarstva nije moguć demografski oporavak i zadržavanje mladih i  stručnih kadrova, a temeljni preduvjet dugoročnog gospodarskog rasta i razvoja je politička stabilnost. Stoga smo opredijeljeni za:
 
–    kreiranje stabilnog političkog okruženja koje će osigurati investicije iz zemlje i inozemstva s ciljem gospodarskog rasta i veće zaposlenosti,
–    korištenje europskih fondova za stavljanje u funkciju svih ljudskih kapaciteta koji će doprinijeti gospodarskom razvoju i socijalnom blagostanju,
–    intenzivni razvoj kvalitetnog obrazovanja, malog i srednjeg poduzetništva i turizma s ciljem zadržavanja mladih u BiH i njihovom punom integracijom u gospodarski sustav.
 
Kvalitetno obrazovanje sukladno najvišim svjetskim standardima, te institucionalno očuvanje i razvoj  kulturnog identiteta, osim toga što predstavljaju iznimno značajne elemente dugoročne opstojnosti i vitalnosti, imaju i potencijal biti glavno sredstvo svekolikog društvenog razvoja hrvatskog naroda u BiH. Stoga će HNS BiH u svome budućem radu posebnu pažnju posvećivati stanju u područjima obrazovanja, znanosti, kulture i medija s krajnjim ciljevima:
 
–  stvaranja jedinstvenog hrvatskoga obrazovnog sustava u Bosni i Hercegovini, koji bi uključivao predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje te visoko obrazovanje,
–  poticanja razvoja Sveučilišta u Mostaru, njegovog partnerstva sa stranim sveučilištima i opći razvoj kvalitete i izvrsnosti znanstvenog istraživanja i visokog obrazovanja na hrvatskom jeziku,
–  daljnje jačanje zdravstvenog sustava, uključujući razvoj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,
–  daljnje jačanje Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH,
–  institucionalno jačanje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru kao temeljne kulturne institucije Hrvata u BiH i drugih institucija kulture od značaja za hrvatski narod u BiH
– osnivanje Javnog RTV servisa koji program emitira na hrvatskom jeziku i s programskim sadržajima koji objektivno i afirmativno konotiraju i reproduciraju društveni, nacionalni i kulturni identitet Hrvata u BiH te ga u njegovim specifičnostima čine prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim u bosanskohercegovačkom pluralnom javnom i medijskom prostoru te podrška organiziranju svih medija na hrvatskom jeziku u svojevrsni mediapool.
 
HNS BiH će u suradnji s hrvatskim udrugama i organizacijama u inozemstvu ući u proces formiranja tijela koje će okupiti sve predstavnike Hrvata iz BiH u dijaspori i služiti gospodarskom razvoju hrvatskih krajeva u BiH i povratku Hrvata iz dijaspore.  
 
Zajednički cilj svih navedenih mjera i aktivnosti je podizanje kvalitete života i rada u BiH, usporavanje i zaustavljanje procesa iseljavanja te demografska obnova hrvatskoga naroda. 
 
7. HNS BiH – glavne smjernice djelovanja
 
Primarna svrha HNS BiH je okupljanje i koordinirano zajedničko djelovanje svih političkih subjekata u BiH s hrvatskim predznakom, a s ciljem postizanje pune konstitutivnosti i jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH s druga dva konstitutivna naroda.  
 
Stoga, ali i s ciljem slanja jasne poruke svim Hrvatima u BiH, drugim konstitutivnim narodima u BiH i svim građanima, Republici Hrvatskoj, Washingtonu i Bruxellesu te svekolikoj međunarodnoj zajednici da su Hrvati ujedinjeni u borbi za svoja nacionalna, ustavna, politička i druga prava, sve odluke koje se tiču mogućih ustavnih promjena i izmjena Izbornog zakona BiH te uspostave vlasti na svim razinama bit će donijete ili potvrđene u okviru odgovarajućih tijela HNS BiH. Kroz takav oblik zajedništva, HNS BiH će nastojati pokazati što veći stupanj političke odgovornosti prema hrvatskom narodu, ali i ostalim konstitutivnim narodima i građanima te državi BiH koja je po Ustavu BiH zajednica konstitutivnih i međusobno jednakopravnih naroda te ravnopravnih građana.
 
Istovremeno ćemo sustavno i ustrajno nastaviti poduzimati aktivnosti usmjerene prema jačanju uloge i pozicije te ugleda, utjecaja i značaja HNS BiH i svih njegovih tijela: Predsjedništva, Glavnoga vijeća, Savjeta i Tajništva. 
 
U tu svrhu, buduća djelovanja svih političkih subjekata uključenih u HNS BiH, kao i HNS-a BiH u cjelini, treba u što je moguće većoj mjeri usklađivati sa slijedećim načelima i smjernicama:
 
–    nacionalni interesi i opće dobro moraju biti ispred i iznad osobnih i stranačkih interesa,
–    stranke moraju biti okvir i sredstvo političke borbe za opće dobro, nacionalne,društvene i državne interese,
–    temeljni kriterij kod kadroviranja moraju,iznad svega,biti načela izvrsnosti i učinkovitosti.
 
Svjesni ozbiljnosti i zahtjevnosti ukupne ustavno-pravne i političke te društvene, kulturne, gospodarske i demografske pozicije i situacije u kojoj se hrvatski narod trenutno nalazi područja i teme na koja ćemo usmjeravati posebnu pažnju i aktivnosti su:
 
–  izmjene Ustava u skladu s načelima ove Deklaracije
–  izmjene Izbornog zakona BiH čija reforma je prvi prioritet i nužan preduvjet za uspostavu vlasti nakon provedenih izbora u listopadu 2018. godine,   
–  implementiranje odluke Ustavnoga suda BiH koja se odnosi na Grad Mostar,
–  podrška postojećim i pokretanje novih javnih medija na hrvatskom jeziku, uključujući i Javni RTV servis,
–  daljnja internacionalizacija hrvatskoga pitanja u BiH, uključujući i institucionalno povezivanje s RH i Hrvatima u svijetu,
–  nastavak programskog povezivanja i osnaživanja obrazovnih, znanstvenih i kulturnih institucija,
–  reforma poreznog sustava s ciljem pravednijeg prikupljanja i raspodjele javnih prihoda i jačanje gospodarske pozicije,
–  problem iseljavanja i demografske obnove kao problem koji je odraz svih prethodno navedenih problema,
–  zaštita života od začeća do prirodne smrti i svekoliki razvoj i napredak hrvatskog naroda u Bosni Hercegovini 
–  zalagati se za institucionalno jednak tretman prema Crkvama i vjerskim zajednicama u BiH kao sekularnoj državi
–  političko, institucionalno, kadrovsko i financijsko jačanje HNS BiH i njegovih tijela,
–  po uzoru na tijela jezičnih zajednica u Belgiji koja uz političku autonomiju također osiguravaju cjelovitu i učinkovitu obrazovnu, medijsku i kulturnu autonomiju, pretvaranje HNS BiH u svehrvatsku krovnu organizaciju u BiH koja uz legitimne političke predstavnike okuplja i sve vodeće društvene, gospodarske, obrazovne, kulturne, sportske, vjerske i ostale predstavnike Hrvata u BiH kroz Savjet HNS BiH te uključivanje HNS BiH kao nositelja neteritorijalne autonomije Hrvata u BiH u ustavno-pravni poredak BiH.
 
Mi, legitimni predstavnici hrvatske političke volje u Bosni i Hercegovini, ovu Deklaraciju usvajamo kao čvrstu obvezu nama i snažnu poruku svim našim društvenim i političkim partnerima s kojima dijelimo odgovornost za stabilnost i prosperitet naše zajedničke domovine Bosne i Hercegovine.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj