KADA ĆE VAZDUH DOĆI NA RED?! Nova vlada u KS planira poskupljenje vode?

Uprava preduzeća “Vodovod i kanalizacija” je na 23. sjednici Uprave razmatrala nekoliko dokumenata bitnih za poslovanje preduzeća, te utvrdila njihove prijedloge. Riječ je o Planu poslovanja preduzeća za period 2019. – 2021. godine, Planu nabavki roba i usluga za 2019. godine i cjenovniku usluga.  

– Trenutno važeći cjenovnik usluga datira iz juna 2010. godine. S obzirom na to da se cijene formiraju slobodno, prema uvjetima tržišta, a da je protok vremena učinio svoje, neophodno je bilo inovirati postojeće cijene, te se pristupilo njegovoj izradi. U cijenu usluga uključeni su svi direktni i indirektni troškovi koji nastaju prilikom obavljana iste, a iskazani su u kalkulaciji cijena za svaku pojedinačnu uslugu.

Ono što ga karakterizira u odnosu na dosadašnji cjenovnik jeste da je obuhvatio neke elemente koji nisu do sada uključeni. Novim cjenovnikom usluga doprinijet će se donošenju odgovarajućih odluka kojima će se osigurati efikasno finansijsko upravljanje – istaknuto je u saopćenju.

Navedeno je i da će utvrđeni Prijedlog cjenovnika usluga Uprava dostaviti Nadzornom odboru radi razmatranja i usvajanja.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj