GENERALI FIKRET MUSLIMOVIĆ I SELMO CIKOTIĆ: Izetbegovićeva briga o ponašanju pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine na ratištu

U podnošenju ekstremnih teškoća, Izetbegović je želio da Armija Republike Bosne i Hercegovine bude čvrsto povezana sa narodom, što je podrazumijevalo da ponašanje pripadnika Armije prema civilima bude u funkciji zaštite naroda, u vezi s čim je upoređivao ponašanje raznih vojski u Drugom svjetskom ratu, pa je ulogu Armije u zaštiti naroda, uspoređivao sa ulogom partizana:

Vidite kako se na čudan način historija ponavlja. Sad ponovo imamo u Bosni neku sliku iz Drugog svjetskog rata. Taj rat dobro pamtim…I tada su bili četnici i ustaše. I sad ih, evo, ponovo na sceni…Sada se postavlja pitanje: ko je ta treća strana? Onda su treća strana bili partizani. I sad ima treća strana. To je naša narodna bosanska vojska, koja nema onaj ideološki, komunistički predznak, koja je demokratska…I sve što je dobro iz prošlosti trebamo naučiti i pamtiti…Dolazile su razne vojske. Kad dolaze ustaše i četnici, narod bježi. Jer to su bile vojske koje ubijaju građane. A kad dolaze partizani, narod ne bježi…Partizani jesu bili i grubi, i ponekad surovi, prema protivnicima, ali je činjenica da nisu ubijali žene i djecu. I zato su pobijedili. Mi to trebamo da dobro upamtimo i treba da izvučemo pouku: mi ćemo pobijediti ako nas bude pratio glas vojske koja ne ubija žene i djecu. Ako to ne bude slučaj, onda će se sve pretvoriti u jedan krvavi koloplet triju vojski, koje jedna drugu gone, gdje su svi isti. Mi moramo da se izdvojimo i budemo drukčiji. Tako ćemo pobijediti! Uprkos svemu![1]

Dakle, Izetbegović je u ulozi vrhovnog komandanta brinuo o ponašanju vojske kojom komanduje, zahtijevajući da se poštuju moralne norme i konvencije o ratu, jer, kako je govorio da se ni u ratu ljudi ne trebaju ponašati ‘divljački’. Značaj ponašanja Armije RBiH u ratu, Izetbegović je smatrao presudnim za ishod rata, te zaključivao da ispravno ponašanje garantuje uspjeh i postizanje ciljeva borbe, a da bi neispravno ponašanje ugrozilo ostvarivanje ciljeva odbrane BiH. Ponašanje u ratu, Izetbegović je smatrao važnim strateškim pitanjem. Zato je, u slučajevima kada je saznao da ima loših postupaka od strane pripadnika Armije RBiH i da ima indicija da je neko izvršio ratni zločin, Izetbegović insistirao da se ispita svaki takav slučaj i da se ‘provede najstrožija istraga…a izvršioci treba da budu primjereno kažnjeni…Naši vojnici i svi naoružani ljudi moraju da štite zakon ako hoće da izađemo na zelenu granu’.[2]

U kontaktima sa borcima i komandantima, Izetbegović je svakodnevno insistirao na ispravnom ponašanju, tako da njegovi utjecaji u tom pogledu nisu bili uzgredni, već su bili sistematski i izraz strateške orijentacije u kojoj je ponašanje u borbi bilo u vrhu prioriteta njegove brige. Kada se bude istraživalo s ciljem odgovora na pitanje ‘kako se Bosna i Hercegovina odbranila s obzirom na ekstremno teške uslove’, sigurno je da će glavni zaključak biti da se Bosna i Hercegovina odbranila zato što su pravedni politički ciljevi nametali ispravno ponašanje u borbi, što je bila dnevna preokupacija Izetbegovića kao vrhovnog komandanta…

(Global CIR/ Odlomak iz knjige: “Mislilac i državnik Alija Izetbegović”, autora generala Fikreta Muslimovića i Selme Cikotića, Sarajevo 2016.)

PROČITAJTE JOŠ:


[1] Izetbegović, Alija, Bosna je velika tajna – intervjui 1989-1995., intervjui za RTVBiH, prenio Ljiljan, 24.22.1993., GIK ‘OKO’, Sarajevo, 2005. god., str. 184-185.

[2] Izetbegović, Alija, Bosna je velika tajna – intervjui 1989-1995., intervjui za RTVBiH, prenio Ljiljan, 24.22.1993., GIK ‘OKO’, Sarajevo, 2005. god., str.185-186.

  1. […] GENERALI FIKRET MUSLIMOVIĆ I SELMO CIKOTIĆ: Izetbegovićeva briga o ponašanju pripadnika Armije R… OD TITA DO ALIJE: Kontinuitet antifašizma u BiH […]

  2. […] GENERALI FIKRET MUSLIMOVIĆ I SELMO CIKOTIĆ: Izetbegovićeva briga o ponašanju pripadnika Armije R… Objavljeno u: […]

  3. […] I SELMO CIKOTIĆ: NATO – SAD i EU, ažurno istražuju rusko prisustvo na Balkanu! GENERALI FIKRET MUSLIMOVIĆ I SELMO CIKOTIĆ: Izetbegovićeva briga o ponašanju pripadnika Armije R… GENERALI FIKRET MUSLIMOVIĆ I SELMO CIKOTIĆ: Zahtjevi za demilitarizaciju BiH protiv NATO-a i […]

Komentiraj