PARLAMENTARNA SKUPŠTINA VIJEĆA EVROPE USVOJILA REZOLUCIJU: ‘Šerijat nekompatibilan sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima’

Parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila je 22. januara 2019. rezoluciju broj 2253 (2019) naslovljenu „Kompatibilnost šerijatskog prava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima: mogu li države članice Konvencije biti potpisnice „Kairske deklaracije“. Rezolucijom se ističe da je Šerijat nekompatibilan sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Rezolucija ima 14 tačaka a iza nje slijedi memorandum objašnjenja od 13 stranica. Rezolucija se ne bavi Šeriatom i Evropskom konvencijom na apstraktan način već razmatra kompatibilnost između istovremenog pripadanja Kairskoj konvencije o ljudskim pravima u Islamu i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

Kairska deklaracija o ljudskim pravima je usvojena 5. augusta 1990. na Konferenciji ministara vanjskih poslova Organizacije islamske konferencije (OIC).

U svojim kvalifikacijama Šerijata, rezolucija se poziva na presudu u slučaju  turske Refah partiije i drugih protiv Turske koju je donio Evropski sud za ljudska prava 31. jula 2001. godine i 13. februara 2003. godine ( aplikacija br. 41340/98). U ovoj presudi se kaže „institucije šerijatskog prava i teokratski režim nisu kompatibilni sa zahtjevima jednog demokratskog društva“.

Rezolucijom se zamjera Kairskoj deklaraciji o ljudskim pravima u Islamu da je više religijski nego pravni dokument, da nije pomirila Islam sa univerzalnim ljudskim pravima te da je koristila šerijatsko pravo kao jedini referentni izvor. Rezolucija posebno navodi da su šerijatski propisi o razvodu i naslijeđu nespojivi sa Evropskom konvencijom.

Također se navodi duga lista ljudskih prava s kojim je Šerijat nekompatibilan. To su: pravo na život, zabrane mučenja i ponižavajućeg postupanja, pravo na pošteno suđenje, pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, sloboda religije (zbog nepriznanja prava muslimana na promjenu religije), zaštita imovine i zabrana smrtne kazne.

U memorandumu objašnjenja se ističe da stav Suda da je šerijatsko pravo nekompatibilno sa Konvencijom ne znači da postoji apsolutna inkompatibilnost  Konvencije i Islama pošto je sud priznao da je religija „ jedan od najvitalnijih elemenata koji čine identitet vjernika i njihovu koncepciju života“.

Rezolucijom se traži od tri članice Savjeta Evrope – Albanije, Azerbejdžana i Turske- te država koje imaju status partnera za demokratiju- Jordan, Kirgizstan, Maroko i Palestinski nacionalni savjet- da razmotre povlačenje iz Kairske deklaracije. Također se ističe da je Parlamentarna skupština svjesna djelovanja neformalnih islamskih sudova u drugim državama članicama Savjeta Evrope. U memorandumu objašnjenja se govori o francuskoj teritoriji Mayotte u blizini Madagaskara te Ruskoj Federaciji, zbog primjene šerijata i adata u Čečeniji.

Rezoluciju je pripremio Odbor za pravne poslove i ljudska prava a izvjestilac odbora je bio Antonio Gutierrez iz Španije (grupa socijalisti, demokrate i zeleni). Za rezoluciju je glasalo 69 parlamentaraca ( dio grupacija narodnih stranaka (EPP), liberala i demokrata, ALDE), 14 parlamentaraca je bilo protiv (iz Turske i Azerbejdžana) a 8 je bilo suzdržano.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj