DEKLARACIJA SAMITA SEECP-a u SARAJEVU: Potpuna integracija regiona u EU u interesu Evrope

Učesnici samita Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), koji je danas održan na Jahorini, usvojili su zajedničku deklaraciju kojom su potvrdili punu posvećenost sveobuhvatnoj regionalnoj sardnji i zajedničkim aktivnostima među članicama SEECP-a, kao prekretnica za razvoj stabilnosti i prosperiteta u regiji.

Na samitu SEECP usvojena Deklaracija: Potpuna integracija regiona interes Evrope

Učesnici samita čvrsto vjeruju u zajedničku evropsku budućnost te su saglasni da se “projekat EU pokazao kao najuspješniji i efikasni garant mira, stabilnosti i napretka u istoriji kontinenta”.

“Perspektiva članstva u EU se pokazala kao najsnažniji podsticaj za ohrabrenje prijeko potrebnih reformi, kao i najbolji garant trajnom miru, stabilnosti i bezbjednosti u regiji”, navodi se u zajedničkoj deklaraciji.

Učesnici samita vjeruju da samo potpuna integracija cijele regije u EU služi najboljim interesima kontinenta. Zemlje učesnice SEECP-a su u cjelini opredijeljene da rade zajedno kako bi se efikasno suočile sa svim bezbjednosnim prijetnjama u regiji.

“Beznjednost jugoistočne Evrope je glavni preduslov za bezbjednost i stabilnost čitavog kontinenta”, saglasni su učesnici samita.

U deklaraciji se naglašava i neophodnost koordinisanih napora u borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma, organizovanog kriminala s fokusom na moderno ropstvo, trgovinu ljudima, prisilni rad, krijumčarenje oružja, pranja novca i korupciju.

Učesnici su uvjereni da izazov ilegalnih migracija može biti prevaziđen samo zajedničkom saradnjom svih članica SEECP-a i apeluju na EU da po ovom pitanju nastavi konkretno podržavati regiju.

Smatraju da je jačanje ekonomske saradnje između članica SEECP-a, kao između privreda SEECP-a i EU od najveće važnosti za ekonomski rast, održivi razvoj i prosperitet jugoistočne Evrope.

U dakleraciji se navodi da učesnici Samita u potpunosti shvataju potencijalnu prijetnju stabilnosti ekonomskog napretka i održivog razvoja uzrokovanog egzodusom velikog broja obrazovnih i stručnih mladih ljudi u prosperitetnije privrede.

“Članice SEECP-a smatraju da je od izuzetne važnosti promocija perspektive za mlade, kao i pomoć u unapređenju njihovog napretka u regionu SEECP-a povećanjem ekonomske saradnje i naglašavanjem evropske perspektive”, navodi se u zajedničkoj deklaraciji.

Učesnici su na kraju izrazili svoje uvažavanje predsjedavanju Sarajeva SEECP-om u periodu 2018/2019 godina i postignute rezultate.

“Događaji i aktivnosti organizovani tokom predsjedavanja Sarajeva SEECP-om su osnažili ulogu SEECP-a i obogatili interakciju između njegovih članica”, saglasni su učesnici aamita.

Članice SEECP-a su pozdravile predstojaće predsjedavanje Prištine za period 2019/2020 godina. Takođe se slažu da će Priština preuzeti predsjedavanje SEECP-om bez prejudiciranja prema pozicijama članica o statusu kao i političkoj situaciji.

Članice se takođe slažu da će Ankara preuzeti predsjedavanje SEECP-om za periodu 2020/2021, a Atina za 2021/2022.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj