FROJDOV TEST LIČNOSTI: Pomaže vam da dobijete objektivnu procjenu svojih stavova

​Sigmund Frojd je austrijski psihijatar poznat kao osnivač psihoanalitičke škole i smatra se jednim od najuticajnijih, ali i najkontroverznijih naučnika 20. vijeka.

Iznio je teoriju po kojoj je čovjek nesvjesno biće, bez mogućnosti slobodnog odlučivanja, ne može donositi racionalne odluke, pa čak ni vladati samim sobom. A ova teorija je u potpunosti odudarala od dotadašnjeg tradicionalnog shvatanja i tumačenja čovjeka.

Postoji nekoliko psiholoških testova Sigmunda Frojda koji vam mogu pomoći da bolje upoznate sebe, da sistematizujete znanje o sebi i drugima, ali i da dobijete objektivnu procjenu svojih stavova.

U nastavku je jedan od testova te je najvažnije pravilo  odgovarati iskreno  kako se osjećate, i prvo šta vam padne na pamet. Na različita pitanja moguće je dati iste odgovore i, da, ne virite u rezultate. Najbolje je da ih pišete te da ne prelazite na sljedeće pitanje dok ne odgovorite na prethodno.

Pitanja

1. Gledate u more  šta osjećate?

2. Idete po šumi i gledate svoje korake  šta osjećate?

3. Gledate let galebova  šta osjećate?

4. Vidite krdo konja  kako se sad osjećate?

5. U pustinji vidite zid sa malim otvorom, iza kojeg je oaza  šta ćete uraditi?

6. Opet pustinja. Umorni ste od dugog puta. Vidite posudu sa vodom  šta radite?

7. Izgubljeni ste u šumi. Smračilo se. Vidite kuću sa osvijetljenim prozorom  šta radite?

8. U magli ste  kako se ponašate?

Sad pogledajte rezultate  oni otkrivaju na šta se zapravo vaš odgovor odnosio i mnogo su teži od pitanja.

Rezultati

1. Vaš odnos prema životu, emocije, osjećaji.

2. Kako se osjećate u svojoj porodici.

3. Vaš odnos prema ženama.

4. Vaš odnos prema muškarcima.

5. Vaša osnovna životna strategija, cilj. Kako rješavate svoje probleme.

6. Vaš seksualni život. Odabir partnera.

7. Vaša spremnost za brak.

8. Vaš odnos prema smrti.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj