General Fikret Muslimović – znalac, profesionalac i prepreka rušiteljima BiH!

Istraživački tim: Kemal Gicić, Amel Jašarević U istraživačkom poduhvatu o ljudima koji su bili ključni u odbrani države BiH tokom agresije 1992.-1995. godine, s ciljem da se oni afirmiraju i zaštite, imali smo priliku susresti se sa osebujnom ličnošću generala Armije RBiH Fikreta Muslimovića. U tom pogledu smo značajnije obratili pažnju na njegove javne nastupe … Continue reading General Fikret Muslimović – znalac, profesionalac i prepreka rušiteljima BiH!