MUSLIMANSKI NAUČNICI I PRONALAZAČI KOJI SU PROMIJENILI SVIJET (I): Ko su bili ljudi koji su otkrili kahvu, napravili prvi leteći stroj, otkrili destilaciju i vršili prve hirurške zahvate sa anesteticima?!

Od kahve preko čekova pa sve do «trodijelnog obroka», islamski svijet nam je donio mnoštvo korisnih inovacija, koje mi na Zapadu uzimamo zdravo za gotovo. Ovo je prvi dio liste od 20 najutjecajnijih inovacija kojima je Islamski svijet utjecao na Zapad.

muslimanski-pronalaza-i

(1)   Legenda kaže da je Arap po imenu Halid vodio koze na ispašu u području Kaffa, koje se nalazi u južnoj Etiopiji. Primijetio je da da su koze postale neobično živahne nakon konzumiranja zrnevlja određene biljke.

Prokuhao je zrnevlje u vreloj vodi i napravio prvu kahvu u historiji. Prvi podaci koji ukazuju na masovniju upotrebu kahve jesu podaci o izvozu zrnevlja sa područja Etiopije u Jemen, gdje su napitak pripravljen od spomenutog zrnevlja sufije koristile s ciljem otklanjanja sna i provođenja noći u molitvi.

Do 15. vijeka napitak je stigao na područja Mekke i Turske, odakle je godine 1645. prenijet na teritoriju Venecije.

Godine 1650. napitak je donešen u Englesku. Donio ga je Turčin po imenu Pasqua Rosee, i upravo on je otvorio prvu kahvanu u Londonu u ulici Lombard . Arapska riječ za napitak «qahwa» u Turskom jeziku je postala «kahva», u Italiji napitku su dali ime »caffe», a u Engleskoj «coffee»

(2) Drevni Grci su mislili da naše oči emituju svjetlosne zrake, poput lasera, i da zbog toga vidimo. Prva osoba koja je shvatila da svjetlost ulazi u naše oči, a ne izlazi, bio je Islamski matematičar, astronom i fizičar Ibn el-Haitham. Ibn el-Haitham je napravi prvu «Camera Obscura»- kamera-od arapske rijeći ‘qamara’ za tamnu ili izdvojenu sobu. Njemu, pored toga, pripada i zasluga za uspostavu fizike kao nauke u modernom opsegu značenja riječi «fizika» (kao nauke temeljene na eksperimentima)i njenom izvođenju iz okvira filozofije.

(3)  Jedna vrsta šaha igrala se u drevnoj Indiji. Šah je u formu u kakvoj ga danas poznajemo, razvijen u Perziji, odakle se u 10 vijeku posredstvom Arapa u Španiji proširio Evropom i na Istok sve do Japana. Riječ «rook» (engleska riječ za šahovsku figuru u nas poznatu pod nazivom ” top”) potiče od Perzijske rijeći «rukh» – kočija.

(4)   Hiljadu godina prije braće Wright, Islamski pjesnik, astronom, muzičar i inženjer po imenu Abbas ibn Firnas, pokušavao je konstruisati prvu leteću mašinu s kojom bi se čovjek vinuo zračnim prostranstvom poput ptice.

Godine 852 po Isau a.s., koristeći veliko platno uoblićeno drvenom konstrukcijom, skočio je sa munare Velike džamije u Kordobi. Mislio je da će zrakom lebdjeti poput ptice. Ali nije. Platno je usporilo njegov pad, i to je bio prvi padobran u ljudskoj historiji. Abbas ibn Firnas je u padu zadobio samo manje povrede.

Ovaj veliki čovjek, pionir vazduhoplovstva nije se na tome zaustavio. Nastavio je svoja istraživanja i unapređenja konstrukcije leteće mašine i napokon godine 875, u dobi od 70 godina, usavršio je konstrukciju i dizajn svoje leteće mašine, koja je bila napravljena od svile i orlovog perja. Ponovo je pokušao da doksegne davnašnji san čovjeka o letu. Ovoga puta u zrak se vinuo sa vrha planine. Letio je na prilično velikoj visini i u zraku ostao oko 10 minuta. «Slijetanje» nije teklo baš tako lahko. Došlo je do manjeg udesa, jer , zaključio je ibn Firnas, svojoj letečoj mašini nije dodao rep, koji bi je prilikom sletanja djelovao kao stabilizator. Međunarodni Aerodrom u Bagdagu i krater na Mjesecu nose ime ovog velikana Islamskog svijeta.

(5)  Kupanje i pranje jesu vjerske obaveze muslimana. Upravo možda to i jeste razlog zašto su muslimani usavršili proizvodnju sapuna, upravo istog onog kojeg i danas koristimo. Drevni Egipćani znali su za neki tip nazovi sapuna, kao i Rimljani koji su taj, nazovi sapun, koristili kao pomadu.

Ali upravo su muslimani ti koji su kombinirali ulje dobiveno iz povrća sa sodium hidroxidom i aromatičnim tvarima.

Šampon je u Englesku donio musliman koji je na obali Brightona otvorio banju (hamam) 1759. godine, i bio je imenovan da se brine o čistoći i redovnom kupanju Britanskih monarha Kralja Georga IV i Williama IV.

 (6)   Destilacija, metoda izdvajanja tečnosti na osnovu različite tačke njihova ključanja, otkrivena je otprilike oko godine 800. od strane islamskog prvoklasnog naučnika Jabir ibn Hayyana, koji je transformirao alhemiju u hemiju, otkrivši mnoge od osnovnih hemijskih procesa (kristalizacija,destilizacija,oksidacija, filtracija…) i pribora koji se i danas koristi širom svijeta u hemijskim labaratorijima.

Otkrio je sulforovu i natrijevu kiselinu, i na osnovu svojih eksperimenata i otkrića bio je u stanju praviti parfeme u obliku kakve i danas koristimo. Ibn Hayyan je osnivač moderne hemije.

(7)   Crank-Shaft je naprava koja prevodi kružno kretanje u pravolinijsko, i osnova je većine moderne mašinerije, kao i motora sa unutrašnjim sagorjevanjem. Kao jedan od najvećih izuma u modernoj mehanici pronalazak je  genijalnog islamskog inženjera po imenu Al-Jazari, kako bi pospješio navodnjavanje sušnih područja.

U knjizi «Mehaničke naprave» iz godine 1260., pokazao je i svoje druge izume  i preuredbu već postojećih. Napravio je prve mehaničke satove koje je pokretala voda. Al-Jazar bio je otac robotike. Među 50 njegovih izuma nalazi se i brava sa kombinacijom (šifrom).

(8) «Futrovanje» je metoda šivanja izolirajućeg materijala između dva tanka komada platna. Nije sigurno da li je to pronalazak Islamskog svijeta ili je islamski sviijet  tu metodu preuzeo iz Indije ili Kine i dalje je usavršio.

Međutim, sigurno je da je navedena metoda na Zapad prenijeta od starne krstaša u doba krstaških ratova, koji su vdjeli da muslimanski borci za futrovanje koriste slamu nabijenu između dva komada platna i koristeći to umjesto teškog metalnog oklopa. Metoda se pokazala izuzetno uspješnom, i pružala je osim pokretljivosti izuzetno dobru zaštiti u bitkama protiv krstaša. Također se uvidjelo da pruža izuzetno dobru toplotnu izolaciju, tako da se na Zapadu,gdje je vladala hladija klima, metoda futrovanja, radi svojih izuzetnih svojstava koje je pružala kao toplotni izolator, ubrzo našla primjenu pri proizvodnji kočija.

(9)   U arhitekturi luk po kojem prepoznajemo Gotski stil, i koji je osnovna karakteristika impresivnih katedrala građenih u Gotskom stilu, jeste arhitektonsko dostignuće Islamskog svijeta. Gotski luk je mnogo oštriji od romanskog-kojeg su koristili Rimljani i Normani, a bio je neoophodan kako bi se omogućila izgradnja većih i impresivnijih građevina.

Pored toga Zapad je od muslimana preuzeo vitraž i tehniku gradnje kupola. Evropski zamkovi su kopije onih u islamskom svijetu, sa prorezima za strijele, bedemima i kulama. Kule kvadratnog oblika morale su se povući pred gradnjom lakše odbranjivih kula kružnog oblika. Arhitekta koji je projektovao zamak Henrija V je bio musliman.

 (10)  Većina modernih hirurških instrumenata su tačne kopije instrumenata koje je u 10 vijeku koristio islamski hirurg al-Zahrawi. Njegovi skalpeli, pile za kosti, pincete, makazice koje je koristio pri operaciji oka, kao i većina od 200 instrumenata koje je projektovao, su sastavni dio moderne hirurgije.

Prvi je koristio bio-razgradivi materijal za šivanje pri operacijama unutrašnjih organa.

U 13. vijeku jedan drugi ljekar iz islamskog svijeta po imenu Ibn Nafis je dao tačan opis cirkulacije krvi u čovječijem organizmu, cijelih 300 godina prije Williama Harveya. Muslimanski ljekari su također pronašli  anestetike na bazi mješavine opijuma i alkohola, također su razvili upotrebu igala pri izvlačnju katarakta iz očiju, ista tehnika pri lječenju katarakta se koristi i danas.

Nastavit će se…

(Global CIR)

  1. […] MUSLIMANSKI NAUČNICI I PRONALAZAČI KOJI SU PROMIJENILI SVIJET (I): Ko su bili ljudi koji su otkril… […]

Komentiraj