MUSLIMANSKI NAUČNICI I PRONALAZAČI KOJI SU PROMIJENILI SVIJET (II): Gdje su nastale prve vjetrenjače, ko je izumio prvu olovku sa tintom, koji naučnik je otac algebre te ko je kralju Sicilije poklonio prvi globus…

Od kahve preko čekova pa sve do «trodijelnog obroka», islamski svijet nam je donio mnoštvo korisnih inovacija, koje mi na Zapadu uzimamo zdravo za gotovo. Ovo je drugi dio liste od 20 najutjecajnijih inovacija kojima je Islamski svijet utjecao na promjenu poimanja života i svijeta na Zapadu.

nau-nici-12345

(11)   Vjetrenjače su također izmislili muslimani kako bi izvlačili vodu iz dubina zemlje i navodnjavali suho pustinjsko tlo. U pustinjama Arabije kada presuše sezonske rijeke, voda se mogla naći jedinu duboko ispod zemlje  i za njeno crpljenje bile su korištene vjetrenjače, koje su koristile vjetar koji je puhao u jednom smijeru mjesecima.

Vjetrenjače su imale 6 do 12 jedara koja su bila prekrivena platnom ili palminim lišćem. Vjetrenjaće su se koristile u islamskom svijetu 500 godina prije nego je prva vjetrenjaća napravljena u Evropi.

(12)   Vakcinu nisu izumili Jenner ili Pasteur, već ju je Zapad preuzeo od islamskog svijeta i prenio u Evropu iz Turske. To je učinila žena Britanskog ambasadora u Istanbulu godine 1724. Djeca u Turskoj su bila vakcinisana protiv «velikih boginja» korištenjem oslabljenih ili umrtvljenih čelija «velikih boginja» iz tijela zaraženih domaćih životinja, najmanje 50 godina prije nego je ista metoda upotrebljena na Zapadu.

(13)  Olovka sa tintom je izumljena na zahtijev vladara Egipta 953. godine, nakon njegovog zahtijeva u kojem je tražio olovku koja neće isprljati njegove ruke ili odjeću. Ta olovka je imala rezervoar sa tintom, i poput modernih hemijskih olovaka, tinta se spuštala do vrha olovke kombinacijom gravitacije i razlike u pritisku.

(14)  Sistem brojeva koji danas koristimo vjerovatno je po porijeklu Indijski, ali stil i brojevi su arapski i prvi put se pojavljuju u upotrebi u djelu velikih matematičara islamskog svijeta el-Khwarizmi i el-Kindi-ja godine 825.

Algebra je dobila naziv po jednoj knjizi el-Kwarizmi-ja «al-jabr wa al Muqabilah», čija se večina sadržaja upotrebljava i danas. 300 godina Kasnije italijanski matematičar Fibonacci je prenio ova djela u Evropu i preveo ih. Algoritmi kao i većina trigonometrije dolaze iz islamskog svijeta. Al-Kindi-jeva otkriča jesu temelj moderne kriptologije.

(15)  Ali ibn Nafi, poznat po nadimku Ziryab (crna ptica) je u 9.-om vijeku došao iz Iraka u Kordobu i tamo uveo koncept «trodjelnog obroka»- predjelo (supa), iza koje je slijedilo glavno jelo ( riba ili meso), nakon čeka je slijedio desert  (voće). Također je uveo u upotrebu kristalne čaše (koje je izumio Abbas ibn Firnas nakon esperimenata koje je provodio na kristalu nađenom u kamenju)

(16)  Ćilimi su,  dok je u Evropi trajao srednji vijek, u islamskom svijetu smatrani djelom dženneta (raja), prvenstveno zahvaljujući napretku koji su muslimani ostvarili u razvoju tehnike pletenja, zatim razvojem boja koji su omogučili muslimanski hemičari, i visoko razvijenim osjećajem za uzorak i arabeske– koji su predstavljali osnovu islamske umjetnosti u kojoj se nisu prikazivali likovi ljudi i životinja.

Nasuprot tome podovi u Evropi su bili goli, da ne kažem gola zemlja, sve dok Arapski i perzijski ćilimi nisu doneseni na tlo Evrope. Za Engleske podove toga doba Erasmo je zabilježio da su «prekriveni raznovrsnim otpadom, ponekad obnavljani na taj način da  je preko cijelog starog poda (punog otpada) samo stavljan novi sloj, koji se nije mijenjao niti čistio više od 20 godina ponekad, za to vrijeme tu su se nakupljali novi otpaci, bljuvotine, urin pasa i ljudi, otpaci hrane, košćice ribe, i druge prljavštine koje nije pristojno spominjati». Zbog svega toga ćilimi su brzo našli svoje mjesto u Evropi.

(17)  Čekovi, također, potiču  iz islamskog svijeta. Riječ ček dolazi od arapske rijeći «saqq» i predstavlja pisanu potvrdu, nalog za isplatu robe kada bude isporučena, kako bi se izbjegao transport novca preko opasnih područja. U 9-om vijeku muslimanski bisnismen je putovao od Kine do Sredozemnog koristeći čekove za unovčavanje.

(18)  Do 9-og vijeka muslimanski učenjaci su se usaglasili da je zemlja sferičnog oblika. Dokaz koji je iznio astronom ibn Hazm je «da je sunce uvijek vertikalno u odnosu na određenu tačku na Zemlji». To je bilo 500 godina prije Galileja.

Proračuni koje su proveli muslimanski astronomi doveli su ih do rezultata takve tačnosti da su pri proračunu obima Zemlje izračunali da obim iznosi 40. 253 kilometra – i pogriješili za manje od 200 kilometara. Godine 1139. Al-Idrisi je kralju Sicilije Rogeru na poklon donio globus zemaljske kugle.

(19) Iako su Kinezi izumili barut-koji je bio dosta nečist i veoma slab te ga koristili za vatromet, muslimani su našli način na koji taj barut uz pomoć natrijum nitrata može biti pročišćen i dobiti dodatnu snagu-dakle biti korišten za vojnu upotrebu. Muslimansko vatreno oružje zasnovano na tom pronalasku uljevalo je strah u srca križarskih ratnika.

Do 15. vijeka muslimani su konstruisali raketu-koju su nazivali “samopokretno goreće jaje”, i torpedo-projektil koji je na vrhu ima strijelu sa kojom bi se zabio u neprijateljski brod i nakon toga eksplodirao.

(20)  Srednjovjekovna Evropa posjedovala je kuhinje i bašće sa biljkama , ali su muslimani razvili ideju o vrtu kao mjestu ljepote i mjestu za odmor. Prvi kraljevski vrtovi u Evropi su otvoreni u 11 vijeku na području Islamske Španije. Među mnogobrojnim cvijećem koje potjeće iz muslimanski vrtova nalazi se i tulipan.

(Global CIR)

PROČITAJTE JOŠ:

MUSLIMANSKI NAUČNICI I PRONALAZAČI KOJI SU PROMIJENILI SVIJET (I): Ko su bili ljudi koji su otkrili kahvu, napravili prvi leteći stroj, otkrili destilaciju i vršili prve hirurške zahvate sa anesteticima?!

Komentiraj