Nakon smjene kardinala papa Franjo osudio idolatriju novca: ‘Novac mora služiti, a ne vladati‘

“Novac mora služiti, a ne vladati!” jer tako zahtijeva opće dobro.

To je papa Frane u četvrtak rekao stručnjacima Moneyvala, ali tako da ga čuje i crkvena i svjetska javnost. Pritom se pozvao na konstituciju Gaudium et spes Drugoga vatikanskog koncila.

U Katoličkoj crkvi je odnos spram novca u više prigoda izbio na površinu kao uzrok teških sablazni, kako pokazuje i nedavno smjenjivanje kardinala Angela Becciua. Moneyval je tijelo Vijeća Evrope, punim nazivom: Odbor stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma. Njegovi stručnjaci su u Vatikan došli obaviti redoviti periodični nadzor.

Iako je utješno ocijenio da je u Vatikanu postignuto “mnogo u kratko vrijeme”, Moneyval je 2012 evropskim bankama zabranio poslovanje s “vatikanskom bankom” IOR-om, a nuzgredni učinak je bio da je u Vatikanu bilo zabranjeno poslovanje kreditnim karticama. To je osjetno smanjilo prihode Vatikanskih muzeja i suvenirnice.

Pod tim pritiskom je Država Vatikanskoga Grada 2013 i još jače 2020 znatno pooštrila mjere protiv recikliranja sumnjiva kapitala i “pranja” novca na svom teritoriju, uz obavezu prijavljivanja svake moguće sumnje promicatelju pravde (vatikanskome državnom tužiocu).

Papa je u četvrtak ponovio da je obožavanje novca hula protiv prve zapovijedi Božje poput obožavanja Zlatnog teleta u doba Izlaska, te je podsjetio da je Isus izbacio mjenjače novca iz jerusalemskog Hrama riječima: “Ne možete služiti Bogu i bogatstvu!”

Zahtjev za prebacivanje novca za naoružanje u Svjetski fond za obespravljene Frane je, podsjeća, preuzeo iz enciklike Populorum progressio sv. Pavla VI. Podsjetio je da je još Pio XI u enciklici Quadragesimo anno odbacio neoliberističku “dogmu” po kojoj bi ekonomski i moralni poredak bili međusobno neovisni.

Papa time kontrira onima koji ga optužuju da heretički mijenja nauk Crkve. 

(Global CIR/Agencije)

1 Komentaron this Post

 1. Ljubica Varzić

  PAPA FRANJO,NIJE HERETIK!
  HERETICI SU ONI KOJI OBOŽAVAJU ZLATNO TELE,A PREZIRUBLIŽNJE-ČOVJEKA!
  UZ TO SU I VEOMA OPASNI,JER MISLE DA ZLATOM MOGU I BOGA KUPITI!
  BEZUMNICI-ISUS NIJE NIŠTA IMAO,NI TREBAO OSIM SVOJE HALJE I SANDALA!!
  TI LJUDI KOJI SLUŽE BOGATSTVU I OVOZEMALJSKOM GOSPODARU,TREBAJU POD HITNO OBRAĆENJE!AKO NE IDE,ONDA IM NE TREBA POVJERAVATI VLAST,JER SVIJET KOJEG JE BOG STVORIO I ZA NJEGA ŽRTVOVAO SVOGA JEDINOROĐENOGA SINA,TAJ LJUBLJENI SVIJET VODE U PROPAST!! ISUSE,POHITI,SPASI SVE LJUDE SVIJETA!

  Reply

Komentiraj