Zaduženost BiH veća od 12 milijardi KM

Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine 31. decembra 2020. godine iznosilo je 12 milijardi 154,56 miliona KM. Spoljni dug iznosi 8 milijardi i 662,66 miliona KM ili 71,27 posto, a unutrašnji 3 milijarde i 491,90 miliona KM ili 28,73 posto, navodi se u Informaciji Ministarstva finansija i trezora BiH koju je na današnjoj sjednici usvojio Savjet/Vijeće ministara BiH.

novac-pare-marka

“U odnosu na 31. decembar 2019. godine, javni dug se povećao za 943,32 miliona KM ili 8,41 posto. Spoljni dug se povećao za 519,89 miliona KM ili 6,38 posto, a unutrašnji dug za 423,43 miliona KM ili 13,80 posto.

U ukupnom stanju javne zaduženosti entitet Federacija BiH učestvuje sa 51,14 posto, entitet Republika Srpska sa 47,91 posto, institucije BiH sa 0,52 posto, a Distrikt Brčko sa 0,44 posto”, navodi se u saopštenju iz Savjeta ministara BiH.

Dodaje se da je učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2020. godini iznosilo 35,08 posto.

(Global CIR/Agencije)

Komentiraj