General Fikret Muslimović – znalac, profesionalac i prepreka rušiteljima BiH!
Permalink

General Fikret Muslimović – znalac, profesionalac i prepreka rušiteljima BiH!

Istraživački tim: Kemal Gicić, Amel Jašarević U istraživačkom poduhvatu o ljudima koji su bili ključni…

Continue Reading →